Vi skaper

fremtidens

fagarbeidere

Vi lærer mye på kort tid, og lærlingene her får gjøre de samme arbeidsoppgavene som de andre ansatte. Det å få denne tilliten og dette ansvaret gjør at man virkelig blir kjent med yrket og hva det innebærer” 

Isabel Andersen

Akvakulturlærling, Eidsfjord Sjøfarm

“Jeg er lærling i salgsfaget og stortrives i jobben på Bunnpris Myre. Jeg får ta del i alle faser av salgsarbeidet og synes oppgavene er spennende. I tillegg møter jeg mange hyggelige mennesker hver dag. OKNN hjalp meg å finne lærebedrift og er en god støtte når jeg lurer på noe eller trenger råd. Jeg setter spesielt pris på at de jevnlig ringer meg for å høre hvordan det går.”

Finnja Zietz

Lærling salgsfaget, Bunnpris Myre

“OKNN har dyktige og kunnskapsrike opplæringskonsulenter med en meget god evne til å se og løfte frem potensialet i den enkelte lærling. Vårt inntrykk er at OKNN gir den enkelte lærling tett oppfølging og også følger opp opplæringsansvarlig om bord for at lærlingene skal få en trygg og god lærlingetid med faglig utbytte. Sjømannsforbundet har hatt et fantastisk samarbeid med OKNN over flere år – og ser fram til fortsettelsen.”

Erlend Hanssen

Inspektør fiskeri, Sjømannsforbundet

Fordeler ved å

bli lærling

Z

Du kommer tidlig ut i arbeidslivet

Z

Du får lønn under opplæring

Z

Du får praktisk erfaring

Z

Du kan ta høyere utdanning senere

Z

Du kan ta deler av læretiden i utlandet