Ønsker du å bli lærebedrift?

Samfunnet og næringslivet i Nord-Norge, Vesterålen og Lofoten trenger mange kvalifiserte og dyktige hender i arbeid for å sikre vekst og bærekraft. Regionens lærlinger er en stor og verdifull ressurs. 

Å ha en lærling i bedriften gir ikke bare arbeidskraft og potensielt økt lønnsomhet, men også nye impulser, fersk kompetanse og faglig engasjement. Ved å inkludere ny kompetanse og ung arbeidskraft i bedriften din, signaliserer du også vekst, utvikling og en framtid for bedriften din, men også for bransje, næringsliv og samfunnet forøvrig. 

For å kunne være lærebedrift, må bedriften din tilby arbeidsoppgaver som er relevante for lærlingens læreplan og ha en faglig leder i samsvar med lærlingens fagområde. Nordland Fylkeskommune tilbyr gratis kurs for å bli faglig leder.

OKNN veileder og bistår din bedrift i prosessen med å bli lærebedrift. Vi setter din bedrift i kontakt med kursholder, bistår i søknadsprosessen og håndterer all nødvendig dokumentasjon ved oppstart av lærling. Vi bistår også i din bedrifts oppsett av intern opplæringsplan for lærlingen.

Ønsker du å bli lærebedrift? Ta kontakt med oss i OKNN

Fordeler ved å

ha lærling

Z

Du får lærlingtilskudd fra det offentlige

Z

Du skaper bedriftens egen fagarbeider

Z

Det er viktig for fremtidig rekruttering

Z

Du viser at bedriften tar samfunnsansvar

Z

Du får gratis kurs for instruktør og faglig leder

Plikter og rettigheter

Lærebedriften skal ivareta lærlingen på en god måte og inkludere denne i bedriften. Det er viktig å ha fokus på fagopplæring under hele læreperioden og sørge for opplæring i arbeidsoppgaver som er relevant til læreplanen i faget.

Når bedrifter er medlem hos OKNN vil dere få støtte, hjelp og veiledning til å følge opp læreforholdet.

Hva hjelper OKNN med?

De administrative og lovpålagte kravene som følger med det å søke om å bli lærebedrift og det å ha lærling kan virke store og uoversiktlige. OKNN veileder deg som medlemsbedrift i prosessene med blant annet søknader, godkjenninger, læreplanmål, retningslinjer og oppmeldinger til fagprøver, slik at du kan fokusere på fagopplæringen av din lærling. OKNN markedsfører også yrker og bransjer vi samarbeider med for å sikre ny rekruttering.

Tilskudd og lønn

Godkjente lærebedrifter mottar økonomisk tilskudd for å gi opplæring til lærlinger. Som medlem i et opplæringskontor vil tilskuddet fordeles på bedrift og OKNN.

Opplæringsbedriften utbetaler lønn til lærlinger. Denne kan avtales individuelt, men skal som minst utgjøre halvparten av en fagarbeiders lønn. Noen fag innehar særavtaler, herunder maritime fag.

3 lærebedrifter om å ha lærling

«Lærlingene er unge når de kommer til Cermaq. Noen lærlinger tør å ta litt plass i arbeidsmiljøet, mens andre er mer forsiktige av seg. Det er helt greit. Det er veldig mange flinke ungdommer. Så langt har vi tre personer som har fått fast jobb hos Cermaq etter de har tatt fagprøven.»

Sten Viggo Hansen

Driftsleder, Cermaq

«Vi blir mer bevisst på rutinene og metodene våre, og mer faglig skjerpet ved å ha en lærling under opplæring.»

Lars Aasheim

IT- og logistikkansvarlig, Norengros Helseservice Engros

En stor fordel med å ha lærlinger er også at de bringer fersk kunnskap fra fagmiljøene om bord i bedriften. Vi trenger oppdatert fagkunnskap i fiskeriene for å være relevant i fremtiden. Ikke minst er det flott å se ungdom som er lærevillige og engasjerte i faget. Sånt gjør jo at vi som har vært i gamet i noen år kjenner stolthet for eget yrke

Bjørn Rikard Andersen

Skipper, Reinebuen

Lærebedrifter innen yrkesfagene

Bygg- og anleggsteknikk

Betongfaget

Til side om Øksnes Entreprenør

 

Renholdsoperatørfaget

Bø kommune logo
Sortland kommune logo
Hadsel VGS logo

 

Tømrerfaget

Til side om Øksnes Entreprenør

Les mer
Tre-Bo logo
John Martinsen Bygg AS
Nordheim Bygg AS

Les mer

Industrimalerfaget 


Les mer

 

Byggdrifterfaget

 

Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget 


Les mer

Elektro og datateknologi

Dataelektronikerfaget

Johnsen & Co AS
Inventum logo
Larsen Elcom logo

Telekommunikasjonsfaget

OneCo logo
Nettmontasje logo

 

Teknologi- og industrifag

Anleggsmaskinførerfaget

Til side om Ottar Bergersen & Sønner AS

Til side om Staven Grus AS


Anleggsmaskin-
mekanikerfaget
   

Øksnes Bil og Maskin AS logo


Bilfaget, lette kjøretøy

Til side om SortlandBil
Les mer
Øksnes Bil og Maskin AS logo


Industrimekanikerfaget
    

BioMar logo
Nordlaks logo
Reno-Vest logo

Les mer

Les mer


Kjemiprosessfaget
     

BioMar logo
Nordlaks logo
Vesterålen Marine Olje AS logo


Logistikkfaget
       

Berggård Amundsen logo
BioMar logo
NorEngros logo
Til side om Proff Kulde AS
Les mer


Matrosfaget
     

NSK Shipping logo


Motormannsfaget

Dahl Fiskeri AS logo
Havfisk logo
Til side om Prestfjord

Les mer

Steinfjordfisk logo
Steinfjordfisk AS
Øksnes Kystfiske logo


Sveisefaget

Vesterålsprodukter AS logo

Les mer
Til side om Proff Kulde AS
Les mer


Yrkessjåførfaget

Til side om Ottar Bergersen & Sønner AS
Les mer
Til side om Staven Grus AS

Les mer

KP Transport logo
Til side om Bring Transportløsninger AS

Les mer

 

Informasjons-teknologi og medieprouksjon

IKT-servicefaget/IKT-driftsfaget

BioMar logo
Til side om Nettrakett
ProblemFix logo


Mediegrafikerfaget

K. Nordahls Trykkeri AS logo
Til side om Nettrakett

 

Naturbruk

Akvakulturfaget

Cermaq logo
Egil Kristoffersen & Sønner AS logo
Til side om Eidsfjord Sjøfarm

Les mer

Ellingsen Seafood AS logo
Sigerfjord logo
Morten laks logo
Elvenesstrand Smolt AS logo
Lødingen Fisk logo
Nordlaks logo
Silver Seed AS logo
Øyfisk AS logo
Les mer
Isqueen AS logo


Fiske- og fangstfaget

Til side om Prestfjord
Les mer
Til side om Lerøy Havfisk
Les mer
Dahl Fiskeri AS
Ytterstad logo
Til side om Nergård

Les mer

OKNN har mange lærebedrifter i fiske- og fangst, i ulike størrelser og driftstyper. Du kan lese mer om disse bedriftene her, eller ta kontakt med en av våre konsulenter i faget: Bjørn Willy Hansen og Veronica Pettersen.


Landbruk

Sortland VGS logo

OKNN har flere lærebedrifter i Landbruksfaget, fordelt utover i Vesterålen og Lofoten. Du kan lese mer om disse bedriftene her, eller ta kontakt med vår konsulent i faget: Marielle Tryggheim.

Restaurant- og matfag

Butikkslakterfaget

Bunnpris Gourmet logo

Kokkefaget

Til side om Sortland Hotel
Les mer
Andøy Friluftssenter logo
Ekspedisjonen logo


Sjømatproduksjonsfaget

Gunnar Klo AS logo
Les mer

 

Håndverk, design og produktutvikling

Profileringsdesignfaget

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Frisør

Salong Clarke

Helse- og oppvekstfag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Blåfjell Barnehage logo
Myre Bedriftsbarnehage logo
Prestelva Barnehage logo
Solheim Barnehage
Knøttene Barnehage
Osanstua Barnehage

Salg, service og reiseliv

Kontor- og administrasjonsfaget

Til side om Kulturfabrikken

Les mer

NAV logo

Les mer


Salgsfaget

Bowling 1 Sortland logo
Coop Mega logo
Bunnpris logo
Bunnpris Gourmet logo
Europris logo
Joker logo
Ludviksen Asiamat AS

Til side om Lekia

Les mer

XL Bygg Sortland logo
Sortland Havn KF logo

Les mer

Bygg- og anleggsteknikk

Betongfaget

Til side om Øksnes Entreprenør
Les mer

Renholdsoperatørfaget

Sortland kommune logo Bø kommune logo Hadsel VGS logo

    

Tømrerfaget

Til side om Øksnes Entreprenør
Les mer
Tre-Bo logo John Martinsen Bygg AS
Nordheim Bygg AS
Les mer

 

Industrimalerfaget


Les mer

 

Byggdrifterfaget

 

Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget 


Les mer

Elektro og datateknologi

Dataelektronikerfaget

Johnsen & Co AS Inventum logo Larsen Elcom logo

Telekommunikasjonsfaget

OneCo logo Nettmontasje logo

Teknologi- og industrifag

Anleggsmaskinførerfaget

Til side om Ottar Bergersen & Sønner AS
Les mer
Til side om Staven Grus AS
Les mer

Les mer

   

Anleggsmaskinmekanikerfaget

Øksnes Bil & Maskin AS

 

Bilfaget, lette kjøretøy

Til side om SortlandBil
Les mer
Øksnes Bil & Maskin AS logo

    

Industrimekanikerfaget

BioMar logo Nordlaks logo Reno-Vest logo
Les mer

Les mer
   

     

Kjemiprosessfaget

BioMar logo Nordlaks logo Vesterålen Marine Olje AS

       

Logistikkfaget

Berggård Amundsen logo BioMar logo NorEngros logo Til side om Sortland Arbeidssenter AS
Les mer
Til side om Proff Kulde ASLes mer

     

Matrosfaget

NSK Shipping logo

 

Motormannsfaget

Dahl Fiskeri AS logo Havfisk logo Til side om Prestfjord
Les mer
Steinfjordfisk AS
Steinfjordfisk AS
Øksnes Kystfiske logo

 

Sveisefaget

Vesterålsprofukter AS logo
Les mer
Til side om Proff Kulde ASLes mer

Yrkessjåførfaget

Til side om Ottar Bergersen & Sønner AS
Les mer
Til side om Staven Grus AS
Les mer
KP Transport logo Til side om Bring Transportløsninger ASLes mer

 

Informasjonsteknologi og medieprouksjon

IKT-servicefaget/IKT-driftsfaget

BioMar logo Til side om Nettrakett
Les mer
ProblemFix logo

 

Mediegrafikerfaget

K. Nordahls Trykkeri AS logo Til side om Nettrakett
Les mer

 

Naturbruk

Akvakulturfaget

Cermaq logo Egil Kristoffersen & Sønner AS logo Til side om Eidsfjord Sjøfarm
Les mer
Ellingsen Seafood AS logo
Sigerfjord logo Mortenlaks logo Elvenesstrand Smolt AS logo Lødingen Fisk logo
Nordlaks logo Silver Seed AS logo Øyfisk AS logo
Les mer
Isqueen AS logo

Fiske- og fangstfaget

Til side om Prestfjord
Les mer
Til side om Lerøy Havfisk
Les mer
Dahl Fiskeri AS logo Ytterstad logo
Til side om Nergård
Les mer

OKNN har mange lærebedrifter i fiske- og fangst, i ulike størrelser og driftstyper. Du kan lese mer om disse bedriftene her, eller ta kontakt med en av våre konsulenter i faget. Bjørn Willy Hansen og Veronica Pettersen.

Landbruk

Sortland VGS logo

OKNN har flere lærebedrifter i Landbruksfaget, fordelt utover i Vesterålen og Lofoten. Du kan lese mer om disse bedriftene her, eller ta kontakt med vår konsulent i faget: Marielle Tryggheim.

Restaurant- og matfag

Butikkslakterfaget

Bunnpris Gourmet logo

Kokkefaget

Til side om Sortland Hotell
Les mer
Andøy Friluftssenter logo Ekspedisjonen logo

 

Sjømatproduksjonsfaget


Les mer

 

Håndverk, design og produktutvikling

Profileringsdesignfaget

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Frisør

Salong Clarke

Helse- og oppvekstfag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Blåfjell Barnehage logo Myre Bedriftsbarnehage logo Prestelva Barnehage logo Solheim Barnehage
Knøttene Barnehage Osanstua Barnehage

Salg, service og reiseliv

Kontor- og administrasjonsfaget

Til side om Kulturfabrikken
Les mer
NAV logo
Les mer

 

Salgsfaget

Bowling 1 Sortland logo Coop Mega logo Bunnpris logo Bunnpris Gourmet logo
Europris logo Joker logo Ludviksen Asiamat AS Lekia logo
Les mer
XL Bygg Sortland logo Sortland Havn KF logo
Les mer

 

Ofte stilte spørsmål

Hvem eier Opplæringskontoret for Nordre Nordland (OKNN)?

De fleste lærebedriftene er tilknyttet et eget serviceorgan som bistår dem med å rekruttere og følge opp lærlingene. OKNN er organisert som ei forening, og er eiet av alle medlemsbedrifter som tegner medlemsavtale. Opplæringskontoret er på mange måter bindeleddet mellom fylkeskommunen, lærebedriftene og skolene.

Hvem eier Opplærings-kontoret for Nordre Nordland (OKNN)?

De fleste lærebedriftene er tilknyttet et eget serviceorgan som bistår dem med å rekruttere og følge opp lærlingene. OKNN er organisert som ei forening, og er eiet av alle medlemsbedrifter som tegner medlemsavtale. Opplæringskontoret er på mange måter bindeleddet mellom fylkeskommunen, lærebedriftene og skolene.

Hvordan kan jeg bli en lærebedrift?

Det er fylkeskommunen som godkjenner lærebedrifter. Ofte benytter de prøvenemden i faget til å gjøre en vurdering om de er i tvil om produksjon/aktivitet i bedriften er omfattende nok til å dekke læreplanen i faget.
Er du medlemsbedrift i OKNN, hjelper vi deg med alt det praktiske.

Hva kreves for å bli en lærebedrift?

Man må ha en produksjon eller aktivitet i bedriften som passer med læreplanmålene i faget. I tillegg må det være en i bedriften som har kompetanse i faget og kan være faglig leder. En faglig leder må ha fagbrev eller lang og allsidig praksis i faget (vanligvis 6 år).

Hva hjelper OKNN lærebedriftene med?

Lærebedriften skal i samarbeid med OKNN lage en plan for opplæringen, gjennomføre den praktiske opplæring og sørge for avvikling av fagprøven i bedriften. OKNN vil sørge for alt det praktiske med å ha lærling blir ivaretatt og dokumentert. Spør oss gjerne om vår tjenestespesifikasjon. Den kan kanskje svare ut på noen av dine spørsmål om det praktiske arbeidet med å ha lærling.

Har OKNN et kvalitetssystem?

Ja. Opplæringskontoret er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som maritim utdanningsinstitusjon som godkjennes iht STCW-konvensjonen. Vårt KS benyttes ovenfor alle våre lærlinger for å sikre en god og riktig læretid.

Koster det noe å ha en lærling?

Man får et tilskudd for opplæringen av lærlingen, og må betale lønn i læretiden. Lærlinger skaper også verdier for bedriften etter hvert som de blir mer selvstendige i læretiden. Hvordan regnestykket totalt ender kan variere fra bransje til bransje.

Er det ulike måter en kandidat kan ta fagbrevet på?

Ja. Den vanligste måter er den såkalte 2+2 modellen, som innebærer at lærlingen går 2 år på skole og 2 år læretid i bedrift (noen fag har 2,5 år læretid). I tillegg finnes det ulike modeller som kan benyttes for å skaffe seg fag- og kompetansebevis; voksenlærling, praksiskandidat, lærekandidat og fagbrev på jobb. Spør oss gjerne om de ulike modellene, eller les her for mer informasjon.

Kan man heve en lærekontrakt?

Ja, hvis lærlingen misligholder sin del av avtalen, eller hvis bedriften ikke lenger er i stand til å gi forsvarlig opplæring kan kontrakten heves, ifølge Opplæringsloven. Hvis man er medlem av et opplæringskontor, er det kontoret som må sørge for omplassering eller heving av kontrakten.

Er det krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter?

I bransjer der det er særlig behov for lærlinger pålegger lov om offentlige anskaffelser oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Omfang og hvem dette berører er anført i Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter (lovdata.no).

Relevante linker

Nordland fylkeskommune: Relevant informasjon om å være lærebedrift, samt materiell for oppfølging av en lærling. https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/

NHO: Næringslivets hovedorganisasjon har flere relevante artikler om kompetanse og utdanning. https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/

Arbeidstilsynet: Det er spesifikke krav til arbeidstid for personer under 18 år. https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/ungdom-i-arbeid/arbeidstid-for-personer-under-18-ar/

Utdanningsdirektoratet: Trenger du gode argumenter for å ta inn lærling, kan du lese her. https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/bli-larebedrift/