Bjørn Willy Hansen

Opplæringskonsulent

  • Fiske- og fangstfaget
  • Matrosfaget
  • Skipsmotormekanikerfaget

Telefon: 969 01 959
E-post: bjorn@oknn.no

Bjørn Willy Hansen jobber som opplæringskonsulent og veileder lærlinger og lærebedrifter primært innen Fiske og fangst, Skipsmotormekanikerfaget og Matrosfaget. Lofotværingen Bjørn Willy har et brennende engasjement for å veilede og tilrettelegge for ungdom som vil ta utdanning i marin næring. Bjørn har bachelor i Eksport av fisk, fagbrev som yrkessjåfør og fagbrev som fisker. Både før og etter studiene har han hatt en dragning mot havet og har flere års fartstid fra ulike fiskefartøy.