Bygg- og anleggsteknikk

Har du lyst til å produsere, bygge og oppføre bygninger og anlegg – og bli kjent med ny og spennende teknologi? Samfunnet vårt trenger en trygg og velfungerende infrastruktur med bygg og anlegg av høy kvalitet. I Bygg- og anleggsteknikk vil du blant annet lære deg tradisjonelle og nye byggeteknikker, lære om sikring av bygg og bli kjent med bærekraft i byggebransjen. Vesterålen og Lofoten trenger gode veier og forbindelser, gode bygg og moderne anlegg og trygg og sikker kraftforsyning. Bedriftene i regionen tar deg og din kompetanse imot med glede.

Våre fag som tilbys:

Anleggsmaskinførerfaget

Betongfaget

Byggdrifterfaget

Industrimalerfaget

Renholdsoperatørfaget

Tømrerfaget