Betongfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

 

Om utdanningen

Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg. I faget lærer du både tradisjonelt håndverk, manuelle metoder og avansert industriell framstilling av betongelementer. Helse, miljø og sikkerhet, samt kreativitet, samarbeidsevner og god kommunikasjon er også sentrale deler av faget. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er betongfagarbeider.

Hva lærer du?

Du lærer å produsere og vedlikeholde betongkonstruksjoner ved tradisjonelle håndverks- og industrielle metoder.

Spørsmål?

Ta kontakt med Tor Hugo Ekran eller Lill-Tove Halden.