Byggdrifterfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
Ett år på skole og tre år i bedrift

Om utdanningen

Bygninger i dagens samfunn er sammensatte og har mange integrerte systemer. Det er et stort behov for fagfolk med bred kompetanse som kan ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet i disse. En byggdrifter drifter og vedlikeholder bygninger, anlegg og installasjoner og har tverrfaglig kjennskap til bygget og dets funksjoner. Byggdrifteren skal ivareta miljøet i et bygg og være en ressurs og støtte for eiere og brukere av bygninger. Opplæringen i faget vektlegger helse, miljø og egen og andres sikkerhet i alle oppgaver som utføres i bygget. Faget har som mål å fremme gode arbeidsvaner, samarbeidsevne og forståelse for kundeservice og god kommunikasjon. Fullført og bestått opplæring gir fagbrev i byggdrifterfaget. Yrkestittelen er byggdrifter.

Hva lærer du?

Du lærer å drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner.

Spørsmål?

Ta kontakt med Lill-Tove Halden.