Industrimalerfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

Innen industri, bygg og anlegg, terminalanlegg, kraftverk og skipsverft er vern av overflater svært viktig. I industrimalerfaget lærer du å forbehandle og bygge opp korrosjonshindrende og brannbeskyttende belegg på stålkonstruksjoner og metaller. Kravene til helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas i opplæringen. Faget gir kompetanse innen korrosjonsvern, kunnskap om både tradisjonelt håndverk og industriell overflatebehandling, samt forståelse for samfunnsmessige, økonomiske og estetiske verdier. Opplæringen skal gi teknisk kompetanse, materialkunnskap og kompetanse i blåserensing, sprøytemaling, metallisering og tankcoating. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industrimaler.

Hva lærer du?

Du lærer å forbehandle og bygge opp korrosjonshindrende og brannbeskyttende belegg på stålkonstruksjoner og metaller.

Spørsmål?

Ta kontakt med Lill-Tove Halden.