Renholds-operatørfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

 

Om utdanningen

Renholdsoperatørfaget gir deg kompetanse i regelmessig og periodisk renhold, spesialrenhold og vedlikehold av overflater i ulike typer bygg, anlegg og transportmidler. Kunnskap om hva som sikrer et godt innemiljø, sikrer materielle verdier og hygiene er sentrale deler av fagkompetansen. I opplæringen tilegner du deg kunnskap om bruk av kjemikalier, metoder og materialer og miljøvennlige produkter og metoder. Et viktig fokus i opplæringen er utviklingen av gode arbeidsvaner og samarbeids- og kommunikasjonsevner. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er renholdsoperatør.

Hva lærer du?

Du får kompetanse i regelmessig og periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg og transportmidler.

Spørsmål?

Ta kontakt med Tor Hugo Ekran.