Ei god læretid for alle

av | 8. september 2020 | Lærebedrifter

På Holmen like utenfor Sortland bytter de fire trålerne fra Prestfjord på å legge til kai ved anlegget til morselskapet Holmøy Maritime. På anlegget og om bord på trålerne finner du engasjerte ansatte som er genuint opptatt av fag og bransje. Nettopp derfor er også Holmøy Maritime lærebedrift. “Det er fantastisk å følge lærlingene på havet og se dem komme på land, ekstra rett i ryggen,” forteller mannskaps- og personalsjef Heidi Holmøy.

Holmøy Maritime består av rederiet Prestfjord med fire hvitfisktrålere, Holmøy Fiskemottak, Holmøy Fryseterminal, Eidsfjord Sjøfarm som driver lakseoppdrett og Nor Seafood som selger fisk. “Holmøy Maritime har lærlinger i Motormannfaget, Fiske- og fangsfaget og Akvakulturfaget. Per i dag har vi 16 lærlinger på trålerne våre og 8 lærlinger på Eidsfjord Sjøfarm,” forteller Heidi Holmøy.

Holmøy Maritime har vært medlemsbedrift i OKNN i mange år. “OKNN er en helt enestående samarbeidspartner, spesielt når det kommer til rekruttering av nye lærlinger. De har god kontakt med skolene og elever som skal bli lærlinger, og gjør en viktig markedsføringsjobb for oss. Oppfølgingen av oppgaver, fagprøver og dokumentasjon rundt lærlingen er også svært verdifull bistand. Konsulentene hos OKNN er dyktige folk som går helhjertet inn for hver lærling,” forteller Heidi. “Sammen jobber vi mot det samme målet: Å skape en trygg ramme for lærlingene.”

For mange lærlinger er læretida det første møtet med arbeidslivet, noe som gjør det viktig å ta dem godt imot. “Som lærling lærer du mye på kort tid. Ikke bare faget, men for lærlingene på Fiske- og fangst, for eksempel, så er det mye nytt ved bare det å være på havet så lenge av gangen og tilpasse seg samfunnet på en båt,” forteller Heidi. “Derfor er det viktig for oss å sørge for at lærlingene underveis får tilbakemeldinger om at de gjør en god jobb.”

Holmøy Maritime holder seg faglig oppdatert og har god kontakt med bransje, marked og utdanningsinstitusjoner. “Å sikre rekruttering til egen bedrift er helt avgjørende for oss – og for hele bransjen,” forklarer Holmøy. “Det å være lærebedrift gir en unik mulighet til å være med på å utvikle de fagkreftene som trengs og ikke minst bli kjent med fremtidige ansatte.”

Det fremoverlente selskapet synes det er et viktig samfunnsansvar å bidra til at landsdelen har god fagkompetanse. “For å tiltrekke oss fagkompetanse må vi ikke bare gjøre arbeidsplassen vår attraktiv, men også bo- og nærmiljøet rundt. Og så må vi satse på lærlingene våre. De sitter på fremtiden for bransjen vår,” sier den engasjerte mannskapssjefen.