Ei spennende framtid innen akvakultur

av | 6. mai 2020 | Livet som lærling

Silje Kofstad er 20 år og akvakulturlærling hos Ellingsen Seafood AS. Våren 2020 tar hun fagprøve som røkter. Kofstad synes jobben er spennende og variert og trives godt med å være lærling i akvakulturfaget.

Kofstads arbeidsoppgaver er blant annet opptak av dødfisk, fôring, kontroll, vedlikehold og i vårsesongen er hun også med når fisken slaktes. I forbindelse med slaktingen rydder Kofstad opp i nøtene og rengjør merdene.

“Jeg bidrar også med lusetelling en gang i uken, i tillegg til at veterinærene gjør dette når de er på befaring hos oss. Jeg synes alle oppgavene er spennende og stortrives i faget. Jeg vil jobbe som røkter etter at fagprøven er bestått,” forteller hun engasjert.

“OKNN er alltid lett tilgjengelig og behjelpelig hvis jeg har spørsmål,” forteller akvakulturlærlingen.

Koftstad beskriver at oppfølgingen fra Ellingsen Seafood og oppfølgingssamtalene med kontaktpersonen i OKNN gjør at hun føler seg trygg og ivaretatt. Spesielt i tiden før fagprøven er det godt å ha OKNN i ryggen.

“Er det noe jeg lurer på, kan jeg alltid ringe OKNN. De pleier også å ringe meg for å høre hvordan jeg har det på jobb,” legger hun til.

Den kommende røkteren er fornøyd med valget av yrkesfag og skolegangen hun har tatt, og anbefaler yrkesfag til andre.

“Det er fint å jobbe som røkter, rett og slett,” sier Silje og smiler. “Jeg var litt skolelei etter ungdomsskolen og den praktiske og varierte skolehverdagen på yrkesfag var helt riktig match. Jeg var også veldig heldig og fikk lærlingeplass rett etter de to første årene.”

Kofstad trekker frem hvordan man ved å velge yrkesfag får opparbeidet seg arbeidserfaring tidlig i livet. Etter bare to år på skole, møter man yrkeslivet og starter opp med toårig læreperiode i bedrift.

“Det er mange muligheter og retninger innen yrkesfag, alt etter hva man er interessert i. Skoledagene er varierte og spennende og man får oppleve mye,” forteller Kofstad.