Automatiseringsfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
Tre år på skole og 1,5 år i bedrift.

Om utdanningen

En automatiker jobber med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer innen eksempelvis prosessindustri, mekanisk industri eller bedrifter som bygger og vedlikeholder automatiske maskiner og prosessystemer. I automatiseringsfaget lærer du å planlegge, montere, drifte og vedlikeholde automatiseringsanlegg. Opplæringen har fokus på å bidra til tverrfaglig forståelse og evne til å se sammenhenger i prosessen fra idé til produkt. Faget skal også fremme fokus på brukeropplevelse og kundeservice. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er automatiker.

Hva lærer du?

Du lærer å planlegge, montere, drifte og vedlikeholde automatiseringsanlegg.

Spørsmål?

Ta kontakt med Tor Hugo Ekran.