Telekommunikasjons-faget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og 2,5 år i bedrift.

 

Om utdanningen

Samfunnet vårt trenger gode elektroniske kommunikasjons-, alarm- og overvåkningssystemer som er robuste og fungerer optimalt både innenfor det offentlige, det private næringslivet og for hvert enkelt individ. Telekommunikasjonsfaget gir deg kompetanse innenfor planlegging, system- og enhetsforståelse og praktiske ferdigheter som kan bidra til utvikling, etablering og vedlikehold av systemer. Opplæringen skal også bidra til å utvikle evnene dine innenfor veiledning og kommunikasjon med kunder. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er telekommunikasjonsmontør.

Hva lærer du?

Du lærer blant annet å feilsøke, vedlikeholde og montere systemer og enheter.

Spørsmål?

Ta kontakt med Tor Hugo Ekran.