En trygg og god lærlingeplass

av | 6. mai 2020 | Livet som lærling

Torgeir Pedersen er 20 år og lærling i fiske- og fangstfaget ved Vest-Lofoten videregående skole. Pedersen har sin læretid på båten «Sander Andre» i rederiet Mirsel AS.

Pedersen trives godt med å jobbe på båt og synes det har vært svært positivt å komme ut i arbeid som lærling etter bare to år på skole.

“Man lærer jo best når man er ung, og jeg synes det er veldig greit å gjøre det på denne måten,” sier den driftige lærlingen.

Arbeidsoppgavene hans om bord på båten er å ta hånd om snurrevad og not og ha styringsvakter. På land er det blant annet lossing av båten og reparasjon av redskaper.

“De dagene hvor alt klaffer og vi får mye fisk – dét er gøy! Og det er spennende å fiske på steder som er langt hjemmefra, som for eksempel nord for Bjørnøya og Shetland.”

Båten kan være ute i 6-10 uker, noe som ikke er et problem for Torgeir som trives godt om bord på “Sander Andre”, som er en 127 fot lang båt.

“Vi er syv mann, båten er stor og ny og vi har hver vår lugar. I tillegg arbeider vi godt sammen og holder humøret oppe. Det er alltid noe å gjøre, så man får tiden til å gå,” beskriver han.

Samarbeidet med OKNN er svært godt og spesielt er oppfølgingen fra veilederen veldig bra.

“Bjørn Willy ser mulighetene og vil få ting til for oss lærlinger,” beskriver Torgeir, som tilbringer mye av læretida ute på havet.

OKNN tilpasser oppfølgingssamtalene til når han er på land og holder også jevnlig kontakt via telefon når han er ute på fiske.

Pedersen går opp til fagpøve våren 2020 og synes OKNN er flinke til å følge ham opp.

“OKNN gjør meg trygg før fagprøven,” bemerker Torgeir som setter stor pris på oppfølginga han har fått av både rederiet Mirsel AS og OKNN. “De viser interesse og vil at vi lærlinger skal ha det bra, ha en trygg og god lærlingplass og gode arbeidsforhold.»

Torgeir er svært fornøyd med valg av yrkesfag og yrkesvei.

«Det er så mange muligheter og retninger innen fiskerinæringen. Jeg anbefaler virkelig Fiske- og fangstlinja,» bemerker Torgeir og legger til at yrkesfag er en viktig utdanningsvei. «Det trengs folk i alle yrker og yrkesfag har mange muligheter, alt etter hva man liker og har lyst til å holde på med,» avslutter lærlingen.