En utfordrende vei mot målet om å bli helsefagarbeider

av | 8. april 2021 | Jobb

Julianne Wangsvik er 23 år gammel og kommer fra Svolvær. I februar 2021 fullførte hun lærlingtiden i faget helsefagarbeider. Fagprøven ble bestått med glans. Men veien dit har ikke vært uten utfordringer. Heldigvis har hun gått god hjelp av OKNN underveis.

Grunnen til at Julianne tok helsefag på videregående var todelt. Delvis fordi vennene hennes gjorde det, og delvis fordi hun tidligere har jobbet på et sykehjem. Dette trivdes hun svært god med: “Det er fint å hjelpe de eldre”. Julianne var heldig med valg av retning, fordi det skulle vise seg å være midt i blinken for henne: “Etter å ha prøvd det stortrivdes jeg. Så det var helt riktig for meg”. 

Hun gjennomførte første året av lærlingtiden på et sykehjem i Laukvik og et i Svolvær. Planen var å ta andre året på et sykehjem i Kabelvåg, men brått ble Julianne rammet av kontakteksem og måtte avbryte læretiden og sette alt på vent.

Det var en utfordrende og forvirrende tid for Julianne, men etter en lang periode med utprøving av medisin og behandling fant legene noe som virket. I dag er hun helt frisk. Etter mange vansker med eksemet, fikk Julianne et gledelig plaster på såret. Hun oppdaget at hun var gravid, og i mars 2019 kom datteren Sanna til verden.

Utfordringer og uventede overraskelser til tross, er Julianne fast bestemt på å fullføre læretiden sin for å kunne fortsette å jobbe som helsefagarbeider. Høsten 2020 starter Julianne på andreåret av læretiden. Siden hun har lang arbeidserfaring å vise til får hun godkjent denne som en del av læretiden og dermed gå opp til fagprøve allerede i november. Fagprøven består hun med glans, og læretiden avsluttes i februar 2021.

Det er mulig å ta påbygging etter andre året på videregående, og ta læretiden i ettertid, eller man kan ta påbygging i selve læretiden. Da er det mulig å søke høyere utdanning, for eksempel sykepleierutdanning, med grunnlag i realkompetanse. “Det er mange som velger slike løp,” forteller Julianne: “Men akkurat nå vil jeg bare ut i jobb”.

Gjennom læretiden har Julianne hatt flere dyktige fagveiledere, som Frank Johnsen og Lill-Tove Halden. “Det har jeg satt veldig stor pris på,” sier Julianne. Hun syns arbeidet med OLKWEB har vært et spennende og godt verktøy i læretiden. “Jeg hadde kontroll på alt underveis, som kompetansemål og arbeidsoppgaver.” Videre forteller hun at oppfølgingssamtalene fra OKNN har vært veldig bra, og hun har følt seg trygg. Opplæringskonsulent Lill-Tove er svært stolt av Julianne: “De som får henne som arbeidstaker og kollega er heldige, hun har mine varmeste anbefalinger.”

I dag jobber Julianne som helsefagarbeider på Byparken omsorgssenter i Svolvær. Det er et sykehjem med mange forskjellige brukere og pasienter. Brukerne er der midlertidig, hvor oppholdet er i forbindelse med for eksempel opptrening etter en ulykke, operasjon eller sykdomsforløp. “Omsorgssenteret er en slags mellomstasjon mellom sykehus og hjemme, nesten som et minisykehus,” forteller Julianne. Som helsefagarbeider er det et spennende sted å arbeide, fordi man får utføre en del oppgaver som forbindes mer med det å være sykepleier. For eksempel å ta vitalia, CRP, måle blodtrykk, blodsukker og lignende. 

Julianne vil absolutt anbefale andre å velge yrkesfag: “Ved å velge yrkesfag får man en praktisk skolehverdag og anledning til å prøve ut yrket. Valget jeg tok viste seg å være riktig for meg,” forteller Julianne, som anbefaler andre å velge noe de interesserer seg for: “Velg det du ser for deg at du kan jobbe med store deler av livet. Prøv det ut. Det er mange muligheter. Viser det seg å være feil, kan man bare velge om igjen,” avslutter hun.