Faglig ferskvare til bedriften

av | 6. mai 2020 | Lærebedrifter

Norengros Helseservice Engros AS på Stokmarknes har lærling i logistikkfaget. Lars Aasheim, IT- og logistikkansvarlig, synes det er svært givende å ha lærlinger i bedriften. “Vi blir mer bevisst på rutinene og metodene våre, og mer faglig skjerpet ved å ha en lærling under opplæring,” forklarer Aasheim.

IT- og logistikkfaget er i kontinuerlig utvikling og de ansatte i Norengros Helseservice må jevnlig oppdatere seg. En stor fordel med å ha lærlinger er at de bringer faglig ferskvare inn i bedriften. “Lærlingene kommer rett fra skolebenken og de kan til tider tilføre oss ny informasjon i faget, og det er spennende”, forteller Aasheim.

For Norengros Helseservice er det viktig å gi lærlingene god faglig oppfølging for å sikre at det finnes kvalifisert arbeidskraft på lager og logistikkfunksjonen i fremtiden. Aasheim forteller også at det har blitt stadig viktigere å kunne dokumentere faglig kvalifikasjon. “Tidligere var det nok kanskje ikke så viktig å ha papirene på plass, men i dagens arbeidsmarked blir det viktigere og viktigere å også ha fagbrev innen disse yrkesgruppene. Vi tror også det kan være motiverende for våre lærlinger å vite at tiden de har brukt hos oss teller,” legger Aasheim til.

OKNN er en viktig veileder og støttespiller for lærebedriften Norengros Helseservice, og bistår både bedrift og lærling med informasjon og veiledning under hele læretiden. I tillegg orienterer OKNN bedriften om markedet, skolene og lærlingene som er tilgjengelig til enhver tid og sender hvert år ut en oppdatert liste over potensielle lærlinger.

“OKNN har kunnskapen og oversikten som trengs for å legge til rette og finne løsninger for hver enkelt lærling. Da eksempelvis lærlingen vår manglet noen fellesfag for å komme i gang, kom OKNN raskt på banen og fant en løsning med muligheten for å ta fag som privatist i kombinasjon med en litt forlenget læretid som medførte at lærlingen fikk starte opp med en gang. En vinn-vinn situasjon for både lærlingen og oss. Der var OKNN gull,” forteller en fornøyd Aasheim.

Norengros Helseservice Engros AS opplever et godt samarbeid med OKNN. “Lærlingen blir fulgt opp, og vi får oppdatering fra OKNN om hvordan de synes lærlingen har utført arbeidsoppgavene og hvordan lærlingen ligger an i opplæringen,” forteller Aasheim, som sammen med to andre i bedriften har ansvaret for lærlingen. “Samarbeidet mellom de ansatte og lærlingen fungerer godt og det er lav terskel for å ta opp utfordringer underveis.”

For Norengros Helseservice har det vært viktig å ha OKNN i ryggen, som samarbeidspartner og som en tredjepart som passer på at lærlingen får all kunnskap og praksis som trengs for å gå opp til fagprøve. “For oss som bedrift er det godt å få tilbakemelding fra OKNN på at vi ivaretar lærlingen, og kan føle oss trygge på jobben med opplæringen. På disse områdene av opplæringen trenger vi OKNNs veiledning og støtte, og det vil jeg absolutt si at de gir,” avslutter Aasheim.