Får faget i nevene på Reine

av | 2. september 2020 | Lærebedrifter

Hos Bjørn Rikard Andersen på Reinebuen får fiske- og fangstlærlingene kjenne på mestring og ansvar – og gjøre det de elsker aller mest: Fiske. “Det er flott å se ungdom som er lærevillige og engasjerte i faget. Sånt gjør jo at vi som har vært i gamet noen år kjenner stolthet for eget yrke,” forteller den erfarne skipperen på Reine i Lofoten.

Reinebuen driver hvalfangst, torskefiske og notfiske etter sild og sei og har totalt sju mann om bord. Skipperen på Reinebuen er opprinnelig utdannet elektroingeniør. “Som ungdom er man ikke alltid sikker på hva man vil i livet. Jeg ville egentlig jobbe i fiskerinæringa, men i den tida jeg skulle ta utdanning var det mørke tider for fiskeriene. Jeg valgte å sikre meg ei utdanning å falle tilbake på,” forteller Bjørn Rikard Andersen. “Men så ble det havet på meg til slutt.”

Bjørn Rikard har vært på havet siden han var seks år. Sammen med faren om bord i den 76 fot lange Reinebuen fikk han raskt erfare hva som krevdes for å være fisker og skipper. “Jeg husker at det var så vidt jeg klarte å se over grinda på styrhustaket. Og så husker jeg at jeg fikk 50 kroner for hver hval jeg så. Den første sommeren tjente jeg 100 kr,” forteller han med et smil. Bjørn drev hvalfangst og fiske sammen med faren i mange år før han selv tok over bedriften. I 2003 fikk han bygget nye Reinebuen og har opplevd en jevn økning av etterspørsel siden.

For skipperen på Reinebuen er det viktig med kvalifisert og god arbeidskraft om bord for å sikre fremtiden til både egen bedrift og fiskerinæringen. For noen år tilbake bestemte han derfor at Reinebuen skulle bli lærebedrift i fiske- og fangstfaget. Hos Reinebuen får lærlingene opplæring i hvalfangst, torskefiske, notfiske av sei og sild, opplæring i rorhuset og alle driftsfunksjoner om bord – alt som skal til for å bli en komplett fisker.

“Det er viktig at ungdommen får faget i nevene tidlig, og ikke bare fiske, sikkerhet og navigasjon, men også bøting av garn og spleising av tau eller vaiere for eksempel,” påpeker Bjørn Rikard. “Om bord hos oss får lærlingene kjenne på både mestring og ansvar. Å være på havet krever fokus og hardt arbeid. De kravene og rammene som stilles tror jeg ungdom trenger i dag.”

Reinebuen har hatt tre lærlinger hos seg siden de ble lærebedrift og Andersen er svært fornøyd med samarbeidet med OKNN. OKNN bistår med dokumentering, informasjon, veiledning og støtte for både lærlinger og lærebedrift under hele læretida. “Det har vært spesielt kjekt å få hjelp til dette med dokumentering, men også det å ha noen å sparre med og søke veiledning hos hvis det skulle være noe,” forteller Bjørn Rikard.

“En stor fordel med å ha lærlinger er også at de bringer fersk kunnskap fra fagmiljøene om bord i bedriften. Vi trenger oppdatert fagkunnskap i fiskeriene for å være relevant i fremtiden. Ikke minst er det flott å se ungdom som er lærevillige og engasjerte i faget. Sånt gjør jo at vi som har vært i gamet i noen år kjenner stolthet for eget yrke,” avslutter Bjørn Rikard Andersen.