For Elev

Går du yrkesfag og ønsker deg læreplass?
Ta kontakt tidlig slik at vi sammen kan lage en plan sånn at du kan få den læreplassen du ønsker deg.

Hvordan OKNN hjelper deg

null

Trygghet

Som lærling i OKNN blir du ivaretatt gjennom hele lærlingetiden
null

Praksis

Du får en yrkesrettet opplæring med praksis
null

Fagbrev

Læretiden avsluttes med en fagprøve som gir fagbrev
null

Aktiviteter

OKNN tilbyr ulike aktiviteter, kurs og sosiale samlinger til våre lærlinger
null

Mange muligheter

Velg blant ca 40 yrkesrettede fag
null

Økonomi

Som lærling mottar du lønn i læretiden

Hvordan er det å være lærling?

Som lærling får du en yrkesrettet og praktisk opplæring med lønn i læretiden, og det er en flott måte å bli introdusert for yrkeslivet.

OKNN representerer cirka 100 bedrifter, som har behov for lærlinger, og vi organiserer opplæringen i henhold til gjeldende krav. Vi har hjelpemidlene som er nødvendig for å få en god læretid, blant annet digital opplæringsbok. OKNN har som mål at alle lærlinger skal bestå fagprøven. Vi tar ansvar, stiller krav og følger deg hele veien til du er i mål.

Akvakultur

Reiselivsfag

Telekommunikasjon

Butikkslakter

Industrimekaniker

Som lærling skal du lære om arbeidslivet og yrkesfaget du har valgt.

Hva du lærer som lærling OKNN

Som lærling får du lære om arbeidslivet og det yrkesfaget du har valgt.

Hvordan et oppleves vil variere fra person til person. Men en ting er sikkert, det er båe spennende, utfordrende og lærerikt.

Hvordan læretiden legges opp varierer veldig mellom de ulike fagområder.

Som lærling får du praktisk opplæring i et fag og lærer det samtidig som du bidrar i bedriften. Opplæringen følger læreplanen i ditt fag.

Du vil få større ansvar etter hvert som du tilegner deg kompetanse. I læretiden får du ulike oppgaver og tilbakemeldinger underveis på hvordan du utfører disse.

Etter læretiden er du en attraktiv arbeidstaker.

Dette sier våre elever

null

Simen Stavøy

lærling i anleggsmaskinførerfaget, Staven grus

Opplæringskontoret for Nordre Nordland følger meg godt opp. De er seriøse og vet hva de driver med. De har god forståelse for min situasjon som lærling og satt seg godt inn i mitt daglige virke. OKNN tilbyr kurs og sosiale samlinger, og det er topp for der kan vi møte andre lærlinger, bli kjent og utveksle erfaringer. Jeg anbefaler OKNN som opplæringskontor.

null

Marte Antonsen

Lærling fiske og fangst. Holmøy Maritime

Holmøy Maritime logo

Jeg har vært to år på Sunderøy og fått tett oppfølging med gjennomgang av læremål og tilrettelegging av opplæring. Jeg er svært imponert over hvor hjelpsom og tilgjengelig Bjørn Willy fra OKNN og rederiet har vært. Læretiden har gitt meg mersmak for livet på havet!

null

Alice Marie Johansen

Lærling kontor og administrasjon Kulturfabrikken

Å være tilknyttet et opplæringskontor gir meg flere muligheter som lærling. OKNN tilbyr for eksempel kurs som gir nyttig kunnskap og sosiale samlinger der vi får møte andre lærlinger. Det gir en veldig trygghet å ha opplæringskontoret med meg i læretida.

Ønsker du informasjon om lærlingordningen?

Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi kontakter deg snarest.

Yrkesfagene vi tilbyr

De mest populære fagene:

Akvakultur

Akvakultur er læreplass du får gjennom OKNN

Barne og ungdomsarbeider

Barne og ungdomsarbeider er læreplass du får gjennom OKNN

Fiske og fangst

Fiske og fangst er læreplass du får gjennom OKNN

Motormann

Maskinmekaniker er læreplass du får gjennom OKNN

Naturbruk

Naturbruk er læreplass du får gjennom OKNN

Kontor- og administrasjon

Kontor og administrasjon er en yrkesrettet læreplass fra OKNN. Alice Johansen. Kulturfabrikken Sortland.

Dataelektroniker

Data elektroniker er læreplass du får gjennom OKNN

Salg

Salgsfag er læreplass du får gjennom OKNN

Reiseliv

Reiseliov er læreplass du får gjennom OKNN

Resepsjon

Resepsjonsmedarbeider er en yrkesrettet læreplass fra OKNN

Telemontør

Telemontør er læreplass du får gjennom OKNN

Anleggsmaskinfører

Anleggsmaskinfører er læreplass du får gjennom OKNN

Det viktigste er at vi i samarbeid tilrettelegger for en god faglig opplæring i bedrift fra oppstart til fagprøve.

 • Anleggsgartner
 • Anleggsmaskinfører
 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Bakerfaget
 • Betongfaget
 • Bilfaget
 • Bilskadefaget
 • Butikkslakter
 • Blomsterdekoratør
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Matros
 • Finmekaniker
 • Frisør
 • IKT-service
 • Industriell matproduksjon
 • Kjøttskjærerfaget
 • Kokk
 • Konditor
 • Logistikkfaget
 • Murer
 • Plastmekanikerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Polymerkomposittfaget.
 • Servitør
 • Sikkerhet
 • Slakter
 • Telekommunikasjon

Fagprøven

Fagbrev tradisjonell logp

Fagprøven foregår ved at du skal planlegge, gjennomføre og vurdere ditt arbeid basert på en oppgave gitt av sensor fra prøvenemda i ditt fag. Dette skjer oftest på din arbeidsplass.

Du får en fastsatt tid til å lese gjennom oppgaven på egenhånd slik at du kan legge en plan for hvordan du utfører den på best mulig måte.

Planen gjennomføres og oppgaven løses gjennom praktisk arbeid med de hjelpemidler som er tilgjengelige. Deretter gjøres det en evaluering sammen med sensor, der du vurderer eget arbeid og får spørsmål om hvordan du utførte den. Dersom du vet at oppgaven kunne blitt løst på en bedre måte, har du mulighet til å hente deg inn her.

Det kan hende sensor stiller noen tilleggsspørsmål innen faget dersom dette ikke kommer godt nok fram.

Hos OKNN får du mulighet til å forberede deg til fagprøven i løpet av læretiden gjennom både arbeidsoppgaver og eksempler på prøvefagprøver.

Typiske spørsmål og svar

En lærling skal ha en fagarbeiders grunnlønn fordelt på to år. Det er vanlig å starte med en lav prosentsats som øker gjennom læretiden. Uansett får du betalt fra første dag. Hva du tjener skal stå i arbeidskontrakten som du får hos din arbeidsgiver. Med fagbrev får du høyere lønn enn de som ikke har fagbrev.

Som elev deltar du i YFF og da er det viktig at du gjør en god jobb. Det vil være naturlig å søke læreplass i de bedriftene du har vært i under YFF-praksisen. Du kan også søke i andre bedrifter, men husk det er bedriften som avgjør om de vil gi deg en læreplass. OKNN har kontakt med mange bedrifter så vi kan bistå deg i prosessen.

På et eller annet tidspunkt i livet skal man ut i arbeid, og som lærling veiledes man gjennom læretiden av en faglig leder i bedriften. Med fagbrev står du sterkere på arbeidsmarkedet. Læring gjennom arbeid er for de aller fleste den beste læring, og med et fagbrev kan du dokumentere at du har gjennomgått en opplæring i faget.  Du vil også få høyere lønn med fagbrev enn uten fagbrev. Et fagbrev er en dokumentasjon på at du kan ditt fag og det er noe du kan være stolt av resten av livet. Snakk gjerne med noen i din familie eller andre du kjenner som har fagbrev.

Vi er ditt lokale opplæringskontor og vi går  gjennom læreplanen med deg sånn at du er sikker på hva du skal lære deg under læretida. OKNN har en oppstartsamtale med deg og din faglige leder i bedriften der vi planlegger opplæringen. Du får tilgang til din personlige digitale opplæringsbok som også kan lastes ned som en app. Her ligger læreplanen og all annen dokumentasjon som omhandler deg og læretiden din. Vi har faste oppfølgingsmøter for å se hvor langt i planen du har kommet sånn at du er godt forberedt til fagprøven. Vi er alltid tilgjengelig for deg.

Ved bestått fagprøve og endt læretid opphører lærekontrakten og arbeidsavtalen. Du står nå fritt til å søke jobb der du ønsker og med fagbrev vil det være lettere for deg å få jobb. Dersom du trives og arbeidsgiver ønsker det kan det være at du får fortsette i samme bedrift, men nå som fagarbeider.

OKNN har bedrifter i hele Lofoten og Vesterålen. Det kan hende at du må flytte for å få læreplass. Er du flyttbar er det lettere å få læreplass. Som et lokalt opplæringskontor er vi godt kjent i nærområdet. OKNN er alltid tilgjengelig og kan kontaktes om det er noe.

Som arbeidstaker er det ditt ansvar å finne bolig og transportløsninger til jobb, men i samarbeid med din arbeidsgiver vil vi bidra til gode løsninger.

Som lærling er du å anse som en ordinær arbeidstaker og arbeidsforholdet reguleres av arbeidsmiljøloven. Ferien reguleres av ferieloven. Husk at du må opptjene feriepenger i lønnet arbeid. Det vil si at dersom du ikke har fullt arbeidsår året før ferien har du ikke tjent opp feriepenger fullt ut. Snakk med din arbeidsgiver eller OKNN om det.