Barne- og ungdoms-arbeiderfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

Gjennom barne- og ungdomsarbeiderfaget lærer du hvordan du kan bidra til å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn og unge i ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. I faget utvikler du kompetanse og kunnskap om hvordan du kan skape fellesskap og samhold i et miljø med utgangspunkt i lek, utforskning og læring. Arbeidet kan foregå på ulike arenaer som barnehager, skoler, SFO eller klubbvirksomhet der barn og unge ferdes. Opplæringen bidrar også til å utvikle forståelse for at barne- og ungdomsarbeidere er viktige rollemodeller og støttespillere når barn og unge står overfor utfordringer. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er barne- og ungdomsarbeider.

Hva lærer du?

Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og unge.

Spørsmål?

Ta kontakt med Marie Rothli Holdø.