Helsefagarbeider

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

En helsefagarbeider skal bidra til å ivareta samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester, møte brukere, pasienter og pårørende på en faglig profesjonell og omsorgsfull måte og delta aktivt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. I helsearbeiderfaget lærer du grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere og får kunnskap om folkehelsearbeid som fremming av mestring, aktivitet og forebygging av ensomhet. Faget skal utvikle evnen til å møte ulike mennesker i ulike livssituasjoner, med ulik evne til kommunikasjon og med ulik kulturell bakgrunn. Opplæringen skal gjøre deg i stand til å bruke kunnskap om ulike lidelser, skader og sykdommer i møte med pasienter og utføre forebyggende eller behandlende tiltak innen en helsefagarbeiders ansvars- og kompetanseområde. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er helsefagarbeider.

Hva lærer du?

Du lærer grunnleggende sykepleie, miljøarbeid og omsorg for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Spørsmål?

Ta kontakt med Marie Rothli Holdø.