Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dagens teknologiske mediesamfunn trenger kompetanse innen design, historiefortelling og programmering. I Informasjonsteknologi- og medieproduksjonsfaget lærer du hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet. Faget skal gi deg praktiske ferdigheter, teknisk forståelse og utvikle kreativiteten din for et yrkesliv og samfunn i stadig endring. Lyst på et yrke med stor variasjon og spennende utfordringer? Kompetansen du tilegner deg gjennom informasjonsteknologi- og medieproduksjonsfaget er høyaktuell.

Våre fag som tilbys:

IT-driftsfaget

Mediegrafikerfaget