Mediegrafikerfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

I mediegrafikerfaget tilegner du deg kompetanse i utforming og tilrettelegging av tekst-, lyd- og bildemateriell. Faget skal videreutvikle dine kreative ferdigheter og kompetanse i design og produksjon. Opplæringen gir deg kunnskap om utvikling, produksjon og distribusjon av ulike medieprodukter og ulike typer virksomheter innenfor mediesektoren, samt kundebehandling og økonomi. Faget skal skape innsikt og forståelse for medienes og bransjens etiske normer, utvikling, muligheter og utfordringer.

Hva lærer du?

Du får opplæring i utvikling, produksjon og distribusjon av medieprodukter i medievirksomheter.

Spørsmål?

Ta kontakt med Fredrik Enoksen Strand.