“Jeg elsker havet”

av | 28. september 2020 | Livet som lærling

Hos Eidsfjord Sjøfarm i Vesterålen finner du regionens blideste akvakulturlærling, Isabel. Isabel Andersen er lærlingen som har truffet blink på valg av yrkesfag. Bedre ambassadør for utdannelse innen blå næring finner du ikke.

Eidsfjord Sjøfarm er et havbruksselskap med 35 ansatte fordelt på fôrflåter, arbeidsbåter, fôrsentraler og lokaliteter i Nordland og Troms. Sjøfarmen, med base i Eidsfjord i Vesterålen, har en årlig produksjon på om lag 18.500 tonn laks.

Eidsfjord Sjøfarm driver en bærekraftig produksjon med fokus på fiskehelse og miljø og sikter alltid mot et sluttprodukt av høy kvalitet. Ansatte med lang erfaring og kompetanse fra næringen er en avgjørende del av den framoverlente havbruksbedriften, en kompetanse som kommer lærlingene i bedriften til del.

“Vi lærer mye på kort tid, og lærlingene her får gjøre de samme arbeidsoppgavene som de andre ansatte. Det å få denne tilliten og dette ansvaret gjør at man virkelig blir kjent med yrket og hva det innebærer,” forteller Isabel, som går andre og siste år av læretiden sin som akvakulturlærling hos Eidsfjord Sjøfarm.

Isabel forteller om en inkluderende arbeidsplass med godt fagmiljø og arbeidsmiljø. “Vi starter alltid hver dag med et morramøte og prater om hva vi skal gjøre den dagen,” forteller hun, og legger til at en arbeidsdag innebærer mye fliring. “Dagen blir nå til det man gjør den til,” sier den reflekterte lærlingen med et lunt smil.

Som akvakulturlærling gjør Isabel ulike arbeidsoppgaver, som vedlikehold av anlegg, arbeid på fôrsentraler, stell, lusetelling og analyser av fisk. “Jeg trives med alle oppgavene, egentlig, men synes det er spesielt spennende og interessant med prøvetaking og analyser av prøver,” forteller hun.

“Da jeg gikk på ungdomsskolen, sleit jeg litt med skolearbeidet og hadde en del fravær. Jeg trivdes vel ikke så veldig godt på den tiden. En dag fikk jeg være med en jeg kjenner ut på et havbruksanlegg og fikk se hva de jobber med der. Jeg ble solgt. Jeg visste at dette ville jeg jobbe med,” smiler Isabel, som forteller at hun alltid har visst at hun ville jobbe ute. “Jeg elsker å være på havet.”

Gjennom jevnlige møter og samtaler følger OKNN opp Isabel og lærebedriften. «Det er mange læreplanmål som skal jobbes med i løpet av læretida. Det er godt å ha OKNN i ryggen, som følger med at vi kommer i mål med alt,» påpeker Isabel, som også anbefaler yrkesfag varmt. “Det å komme over på videregående og yrkesfag skulle bli en stor opptur for meg. Det var godt å få holde på med noe praktisk, noe jeg interesserte meg for og mestret,” sier hun og legger til: “Tenk å få komme seg ut i drømmejobben sin med en gang!”