– Jeg setter stor pris på hvordan OKNN motiverer elever og lærlinger

av | 27. mai 2021 | Livet som lærling

I Vågan kommune jobber 21 år gamle Mishaal Alhamdan. Han er 2-årslærling i IKT-servicefaget sammen med tre andre jevnaldrende. Til sommeren har Mishaal jobbet to år i kommunen, og fullfører da sin tid som lærling.

«Jeg syns det er veldig spennende og artig å være lærling. Det skjer hele tiden noe nytt, og det trives jeg veldig godt med,» forteller 21-åringen. Mishaal er fra Leknes i Vestvågøy, hvor han opprinnelig hadde tenkt til å få seg jobb som lærling i IKT-servicefaget. Men, det er et lite sted og det var ikke så enkelt å oppdrive en arbeidsplass. Vågan kommune var tidlig ute med å lyse ut lærlingeplasser i faget, og Mishaal var så heldig å få tilbud om lærlingplass der. Opplæringskontoret har fulgt han tett gjennom hele lærlingperioden.

«OKNN har vært svært hjelpsomme,» smiler Mishaal. Det er ikke så mange bedrifter i området som tilbyr arbeid til IKT-lærlinger, så han var litt bekymret for å ikke finne seg en jobb, og dermed gå glipp av lærlingtiden og ikke få godkjent skoleåret. Men, det ordnet seg heldigvis. Han vil gi litt ekstra skryt til OKNN: «Jeg setter veldig stor pris på jobben de gjør, særlig hvordan de motiverer elever og lærlinger. De gjør en utrolig god jobb og jeg håper de fortsetter med det.»

Som lærling i IKT-servicefaget går hverdagen ut på å løse typiske dataproblemer, og en del av tiden går til å svare telefonen. Lærlingene drar nå og da ut til barneskolene i Svolvær og Kabelvåg, hvor de jobber fra et eget kontor. På den måten er de tilgjengelige for både lærere og elever som trenger hjelp.

På kontoret i kommunen jobber de sammen med en førstelinjeleder. Han mottar ofte de mer avanserte sakene, før han legger de frem for lærlingene slik at de sammen kan finne en løsning på problemet. På den måten får de bidratt, og samtidig mottar de god opplæring. En klar fordel med å være flere lærlinger på samme arbeidsplass, er at de kan jobbe sammen som et team. De kan gå til hverandre med ulike saker for å utveksle tips og meninger og på den måten lære av hverandre, noe Mishaal trives med: «Jeg syns det er en veldig interessant måte å jobbe på.»

Helt siden Mishaal var barn har han hatt en stor interesse for data. «Når jeg var liten tenkte jeg ikke på noe annet enn data,» forteller han. «Jeg er heldig som har en familie som står bak meg, motiverer meg og hjelper meg.» For fem år siden kom Mishaal og familien til Norge. «Jeg gikk fort inn for å integrere meg i samfunnet. Jeg liker å være sosial, så jeg skaffet meg venner, begynte på skole og lærte meg språket.»

Yrkesfag vil han uten tvil anbefale videre, men påpeker at man bør velge fag ut i fra hvilke interesser man har. For eksempel bør de som interesserer seg for IKT, velge nettopp det. «Selv liker jeg å jobbe med praktisk arbeid. Det er veldig riktig for meg, fremfor å gå studiespesialisering hvor det er mye skrive- og leseoppgaver. Det er en av grunnen til at jeg valgte yrkesfag. Man lærer mens man jobber, og den type utdanning syns jeg er veldig fint å ha,» avslutter han.