Lærling

Som lærling får du en praktisk, variert og spennende fagopplæring samtidig som du blir kjent med bedrifter, bransjer, din yrkesvei og ikke minst yrkeslivet generelt. Som lærling regnes du som en arbeidstaker med lønn, plikter og rettigheter og ettersom du tilegner deg kompetanse underveis i læretiden får du også mer ansvar. Erfaringen og kompetansen fra læretiden gjør deg til en svært attraktiv arbeidstaker.

OKNN har over 100 medlemsbedrifter som tar imot lærlinger. Vi hjelper deg å finne riktig bedrift, bidrar til å organisere opplæringen din, stiller med hjelpemidlene du trenger for ei god læretid og følger deg hele veien til fagprøven og ditt mål. OKNN tar ansvar for deg og stiller krav til deg som lærling.

Fordeler ved å

bli lærling

Z

Du kommer tidlig ut i arbeidslivet

Z

Du får lønn under opplæring

Z

Du får praktisk erfaring

Z

Du kan ta høyere utdanning senere

Z

Du kan ta deler av læretiden i utlandet

Læreplassgaranti

En læreplassgaranti betyr at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått Vg2 er garantert en lærlingplass i en lærebedrift i Nordland fylke.

Oppfyller du følgende krav, kan du få læreplassgaranti:

Z

Alle fagene må være bestått. Dette gjelder både programfag og fellesfag.

Z

Du må være aktiv søker til læreplass.

Z

Du må vise interesse for faget ved et intervju mot slutten av Vg2.

Nordland fylkeskommune jobber kontinuerlig med å sikre lærlingeplasser i alle fag. Læreplassgarantien har noen betingelser og forbehold om fagtilbud.

Les mer om læreplassgaranti på Nordland fylkeskommunes nettsider

Rettigheter og plikter for en lærling

  • Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskaping i lærebedriften.
  • Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og til å delta i planleggingen og vurderingen av ditt eget læringsarbeid.
  • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold.
  • Du må møte til den fag-/svenneprøven lærebedriften melder deg opp til.
  • Læretiden er fastsatt i lærekontrakten din ut fra en normal arbeidstid i faget.
  • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager.
  • Som alle andre arbeidstakere har du, i tillegg til lærekontrakten, krav på en skriftlig arbeidsavtale med lærebedriften.

Hentet fra vilbli.no.

3 om å være lærling

Erikke Johansen er ikke i tvil. Framtiden er lys for yrkesfagene. “Yrkesfagene er viktige og nå begynner de å få den statusen de fortjener. Og ikke minst – endelig begynner jentene å få øynene opp for det spennende Skipsmotormekanikerfaget,” smiler lærlingen hos Holmøy Maritime.

Erikke Johansen

Skipsmotormekanikerlærling, Holmøy Maritime

«Vi lærer mye på kort tid, og lærlingene her får gjøre de samme arbeidsoppgavene som de andre ansatte. Det å få denne tilliten og dette ansvaret gjør at man virkelig blir kjent med yrket og hva det innebærer.»

Isabel Andersen

Lærling i akvakultur, Eidsfjord Sjøfarm

«De dagene hvor alt klaffer og vi får mye fisk – dét er gøy! Og det er spennende å fiske på steder som er langt hjemmefra, som for eksempel nord for Bjørnøya og Shetland. Det er så mange muligheter og retninger innen fiskerinæringen. Jeg anbefaler virkelig Fiske- og fangstlinja.»

Torgeir Pedersen

Lærling i fiske- og fangstfaget, Mirsel AS

Last ned VIGO appen

Få oversikt over kontrakter, fagprøver og annet knyttet til opplæringen din.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg bare bli lærling i godkjente lærebedrifter?

Nei ikke nødvendigvis. Det er mulighet for de fleste bedrifter å bli godkjent som lærebedrift. Det stilles krav om at bedriften har rett kompetanse og relevante arbeidsoppgaver til å ta imot en lærling. OKNN bistår og får godkjent nye lærebedrifter.

Hvordan er arbeidstiden?

Når du er ferdig som elev på skole, og starter som lærling, er det arbeidslivets regler som gjelder. Du skal da følge den normale arbeidstiden som din lærebedrift har. Det er særskilte regler for arbeidere under 18 år.

Får jeg lønn som lærling?

Ja. Som en grunnregel kan vi si at en 2-års lærling tjener i snitt 50% av en fagarbeiders startlønn. Det er vanlig å starte med en lavere %, som så øker med tiden og økt kunnskap. Din lønn som lærling skal være avklart ved oppstart og være beskrevet i arbeidsavtalen.

Får jeg ferie som lærling?

Som lærling får du ferie på likt grunnlag som andre arbeidere i bedriften. Rettigheten er beskrevet i ferieloven

Må opplæringen dokumenteres?

Opplæringen skal dokumenteres. Dette gjøres gjennom plan for opplæringen, halvårsvurdering og ditt arbeid. Dette kan være gjennom logg, arbeidsoppgave med vurdering, skriftlige innleveringer, foto og dokumentasjon som hører til faget ditt.

Relevante linker

Nordland fylkeskommune: Relevant informasjon om å være lærling, samt linker til andre nyttige nettsteder.
https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larling-og-larekandidat/

Lovdata: Opplæringsloven berører dine rettigheter og plikter, som lærling.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Lovdata: Arbeidsmiljøvernloven berører dine rettigheter og plikter, som arbeider.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Utdanning.no: Nettstedet har oppdatert informasjon om alle utdanninger og yrker, samt oversikt over godkjente lærebedrifter. https://utdanning.no

Vilbli.no: Nettstedet viser god oversikt over de ulike utdanningsprogrammene i den videregående skolen.  https://www.vilbli.no/nb/nb/no