Møt lærlingene hos Eidsfjord Sjøfarm

av | 12. mai 2019 | Livet som lærling

Hos Eidsfjord Sjøfarm AS på Holmen ved Maurnes i Sortland jobber fire ivrige akvakultur-lærlinger fra Andøy, Sortland og Hadsel. Vil du høre hva jobben deres går ut på ?

Av Marianne Lovise Strand

Sharif Ibrahim, 21 år fra Sortland, Audun Jensen fra Forfjord og Henning Hansen på 19 år fra Holmstad er førsteårs-lærlinger og de liker arbeidsplassen sin veldig godt. Det gjør også Mats Simonsen fra Fleines i Hadsel, som til sommeren har er ferdig med to års læretid ved bedriften.

I dag har vi blant annet vært ute med båt på anlegget og handfôret smolt, sier 19 år Mats Simonsen fra Fleines i Hadsel.

De fleste har nok hørt ordet, men ikke alle vet hva smolt er. Men det vet disse gutta helt eksakt!

Gutta bruker mange faguttrykk underveis i samtalen, ord som for dem for lengst er blitt hverdagsspråk nå, så jeg ber dem «oversette» litt underveis

Smolt er fiskeyngel og veier cirka 160 gram når vi får de, så disse må vi fôre for hand, sier Mats.

I Store Norske leksikon er forklaringen følgende: Smolt er unger av anadrome laksefisk som er klare for utvandring fra ferskvann til saltvann. De er fra ett til seks år gamle, har en lengde på 12-20 centimeter og er sølvblanke. Så vet dere det.

De forteller at de har lært mye i løpet av lærlingtiden, det er tydelig at de trives i bransjen.

Det nærmer seg fagprøven, men jeg vet ikke datoen ennå, sier Mats.

Harry Johansen er sjefen til disse blide lærlingene hos Eidsfjord Sjøfarm AS, som er en av medlemsbedriftene til OKNN, her sammen med f.v Mats Simonsen fra Hadsel, Audun Jensen fra Andøy, Sharif Ibrahim fra Sortland, og Henning Hansen fra fra Holmstad i Sortland. Foto: Marianne Lovise Strand.

Eidsfjord Sjøfarm har flere oppdrettsanlegg, både i Nordland og i Troms. Lærlingene OKNN møter jobber i Vesterålen.

Vi får gjøre veldig mye forskjellig i denne jobben, jeg liker så godt å få jobbe utendørs og de fleste dagene på jobb er bra, sier Sharif og smiler.

Denne solfylte vår-formiddagen har gutta blant annet vært ute på anlegget og byttet ut de gamle nøtene med noen nye, med litt større masker. Dette skjer ute i merdene. Dette arbeidet er ikke gjort på en dag. Det finnes flere ulike typer nøter, alle med den viktige egenskap at de stenger fisken inne, er laget av et nett, bundet av tråd og med en maskevidde så liten at ikke fiskene setter seg fast slik som i et fiskegarn

Hvordan bytter dere nøter?

Vi trer den nye nota utover den gamle, etterpå fjerner vi den gamle, sier Henning.

Det er det nemlig svært viktig å gjøre, nøtene må være hele så at ikke fisken rømmer fra anlegget.

Alle fire er interessert i havet og glad i praktisk arbeid. Men de har også en del ting å arbeide med inne. Kontrollrom står det med store bokstaver på ene døra, rett innenfor det flotte lunsjrommet vi sitter i.

Jeg blir med inn i et stort rom, der nærmest hele den ene vegg er dekket av tv-skjermer som viser live-stream. Herfra overvåkes alle merdene med fisk på de ulike anleggene, også foringen styres fra kontrollrommet.

Det sitter to ansatte og foretar overvåkingen, som foregår primært på dagtid.

Vi lærlinger skal også få opplæring i kontrollrommet i løpet av tida vår, jeg har ennå ikke vært her så mye, men skal det før jeg er ferdig her, sier Mats.

Hvis for eksempel strømmen går, da virker ikke systemet for fôring, i de tilfellene må vi dra ut med båten på anleggene og fore fiskene manuelt, forklarer Henning.

Lærlingene skal blant annet lære å overvåke og fôre fiskene ute i anleggene fra kontrollrommet i Holmen. f.v Sharif, Mats og Henning. Mats er andreårs-lærling og snart i mål med utdanningen. Foto.Marianne Lovise Strand. 
Lærlingene skal blant annet lære å overvåke og fôre fiskene ute i anleggene fra kontrollrommet i Holmen. f.v Sharif, Mats og Henning. Mats er andreårs-lærling og snart i mål med utdanningen. Foto. Marianne Lovise Strand.

Som lærling i oppdrettsbransjen må man være innstilt på å jobbe mye ute, også i dårlig vær. Dette virker overhodet ikke å være noe problem for dem.

Vi har jo kjeldresser og varme klær, så det går bare bra, sier Sharif optimistisk.

Den dagen OKNN var på besøk hadde lærlingene handfôret smolt ute på anlegget. Arbeidsbåten bak merdene. Foto: Mats Simonsen

Sharif, Henning og Audun begynte som lærlinger i juli i fjor, det ble derfor lite sommerferie på dem. Både de og Mats har vært utplassert hos Eidsfjord Sjøfarm AS mens de var elever på akvakultur-linja ved Sortland videregående skole avdeling Kleiva.

Jeg jeg skal ha fire uker fri i sommer, og jobbe her resten av tida for jeg liker å jobbe, sier Henning.

Arbeidet består av en god del teknisk arbeid, og IT er viktig her som i de fleste bransjer.

Teorien jobber de med ved siden av, den er veldig viktig på veien  mot fagprøven. Lærlingene synes de får god oppfølging fra Opplæringskontoret for Nordre Nordland, og vet de alltid kan ta kontakt om de står fast.

Å kjøre båt synes de er veldig artig, og det får de gjort mange ganger i løpet av lærlingtida.

Vi drar alltid to sammen når vi skal inspirere anlegg, sikkerheten og miljøsikkerhet er viktig, understreker Mats.

Vanlige arbeidsoppgaver for en røkter er daglig drift av anlegg, fôring, stell og tilsyn, kontroll, rengjøring, vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg, samt journalføring og rapportering.

I tida framover er blant annet avlusing av fisken i fokus, dette foregår fra mai til desember. Det er ikke-medikamentell behandling, det vil si at Eidsfjord Sjøfarm bruker ikke kjemikalier lenger, men termisk vann ( oppvarmet sjøvann).

Å ta vare på miljøet er veldig viktig, understreker Sharif.

Sjefen deres heter Harry Andersen og kommer opprinnelig fra Mo i Rana.

Det er veldig positivt å ha lærlinger her, det har bedriften vår hatt gjennom mange år og har god erfaring med, sier Harry.

Han er veldig fornøyd med det gode samarbeidet mellom bedriften og OKNN.

– OKNN er veldig lydhøre, blant annet for de bestillingene den enkelte bedrift har og hvilke forventinger vi har i forhold til dem, sier Harry. 

Han roser samarbeidet de har med Kleiva, som er en avdeling av Sortland videregående skole med studieretningen akvakultur blant annet. Elevene fra Kleiva er utplassert flere perioder, både på første og andre året.

Harry er leder for 15 ansatte, inkludert de fire lærlingene.

Som regel går det bra og når ting går greit, er det greit, sier han. Men legger til at det også viktig å ha fokus på de tilfellene ting ikke fungerer optimalt.

De har medarbeidersamtaler hvert halvår, men i det daglige jobber de så tett på lærlingene at de nok vil fange det opp ganske fort dersom det skulle være noe ekstra.

Det er absolutt et pluss å ha lærlinger i bedriften, det gjør at vi som bedrift blir skjerpa. Både jeg som faglig leder og instruktørene ute på anleggene, sier Harry.

Når en lærling starter i bedriften er det aller første de får lære sikkerhet, både for folk og fisk.

I oppstarten er sikkerhet og verneutstyr i fokus, samt prosedyrer internt for god fiskehelse, forklarer han.

Lærlingene behandles som alle de fast ansatte, og i mars i år fikk lærlingene på Eidsfjord Sjøfarm være med på en fag-tur til Italia.

Ja, de er selvsagt en naturlig av kollegiet vårt, sier han.

Når det gjelder muligheter for jobb etter lærlingtida, har jo ikke bedriften mulighet til å ansette to nye hvert år. Men dem som har vært lærlinger har klare fortrinn når det søkes etter sommervikarer eller nye ansatte.

For faglærte i denne bransjen er det generelt stor etterspørsel. Det er heller ikke aktuelt for alle lærlingene våre å jobbe her, både av hensyn til hvor de bosetter seg og andre ting, forklarer Harry.

Det bedriften er opptatt av når de skal ta inn nye lærlinger, er personlig egnethet. Å møte presis er en av de tingene som er veldig viktig.

Når vi ansetter er vi opptatte av å ikke gjøre forskjell, hverken ut fra kjønn eller bakgrunn for øvrig. Fortsatt er det flest menn innen oppdrettsnæringen, men jentene begynner å komme etter nå, sier Harry.

Når Mats er ferdig med sin læretid, kommer det ny lærling i bedriften. Da begynner opplæringen på nytt.

Dette er en fin og variert jobb, sier Harry entusiastisk.

Her kan dere lese mer om arbeidsplassen deres:

http://prestfjord.no/selskaper/eidsfjord-sjofarm-as