Lærlinger er framtida

av | 6. mai 2020 | Lærebedrifter

Lakseprodusenten Cermaq Vesterålen har lærlinger i akvakulturfaget. “I en bransje hvor det ikke alltid er så lett å få tak i folk, er det positivt at vi kan ta inn lærlinger, bidra til å lære dem opp og gi dem muligheten for fast ansettelse etter fagprøve,” sier Sten Viggo Hansen, driftsleder for Cermaq Vesterålen og faglig leder i akvakulturfaget.

“Det er helt klart viktig å ta imot lærlinger. Arbeidsstokken vår blir eldre og vi må ha noen til å ta over etter oss,” sier Hansen og smiler. Gjennom et tett samarbeid med OKNN og akvakulturlinja på Sortland videregående skole avdeling Kleiva kommer Cermaq i kontakt med nye lærlinger. “OKNN har noe som heter “speed dating-arrangement”, hvor vi bedrifter får tilbringe en dag på skolen sammen med elevene og får anledning til å snakke med hver enkelt elev. Dette er spennende og en fin måte å komme i kontakt med lærlingene på.”

“For et firma i vekst, er det svært positivt å få ta inn unge, dedikerte mennesker og lære dem opp selv,“ mener Hansen, og bemerker at det er gøy å se hvordan lærlingen utvikler seg gjennom læretida. “Lærlingene er unge når de kommer til Cermaq. Noen lærlinger tør å ta litt plass i arbeidsmiljøet, mens andre er mer forsiktige av seg. Det er helt greit. Det er veldig mange flinke ungdommer. Så langt har vi tre personer som har fått fast jobb hos Cermaq etter de har tatt fagprøven.”

OKNN er en god samarbeidspartner og støtte i lærlingetiden og bistår Cermaq med dokumentasjon, kontrakter, fagprøver og oppfølging av lærlingene. “Oppfølgingssamtalene som OKNN gjennomfører med lærlingene er med på å kvalitetssikre opplæringen og sikre at lærlingene finner seg vel til rette. Det er en trygghet for oss,” forteller Hansen.

Sten Viggo Hansen forteller at han selv sitter i prøvenemnda og vet hva lærlingene skal beherske på en fagprøve, men synes det er bra at OKNN følger opp dokumenteringsdelen som lærlingene må igjennom. “Samarbeidet med OKNN fungerer veldig bra. Vi setter stor pris på at de kommer til oss på Cermaq, tar seg tida til lærlingene og har jevnlige prøver og fagprøver med dem. Oppstår det utfordringer, er OKNN på plass med en gang. Det setter vi stor pris på,” avslutter fagansvarlig Stein Viggo Hansen.