Lerøy Havfisk AS har 40 lærlinger

av | 15. januar 2020 | På havet

Lerøy Havfisk AS er en av de største medlemsbedriftene til OKNN – Det er viktig for oss å vise at vi tar samfunnsansvar. Vi er med å skape morgendagens arbeidstakere, sier mannskaps-koordinator Markus Bauer.

Av Marianne Lovise Strand

Rederiet har 10 trålere i sin flåte og de mange lærlingene er fordelt på disse. Mer enn halvparten av lærlingene til selskapet kommer fra Nordland.

Bauer arbeider ved selskapets administrasjon i Ålesund, men reiser en god del rundt på besøk for å møte de ansatte på de ulike fartøyene.

Havfisk består av tre rederier,  som er fusjonert sammen og selskapene har røtter både i Nordland, Finnmark og Møre og Romsdal, sier Bauer.

Forleden var han på dagstur til Melbu i Vesterålen. Der lå tråleren Gadus Njord til kai for å bytte mannskap. En ny lærling hadde sin første arbeidsdag. I tillegg kom en elev fra fiske-og fangst i Trøndelag for å ha tre praksis-uker ombord i tråleren.

Praksiselev Andreas Dekkerhus Sørø går fiske og fangst i Rørvik og ønskes velkommen ombord på praksisuker av mannskapssjef Markus Bauer fra Lerøy Havfisk AS og Bjørn-Willy Hansen fra OKNN. Foto: Marianne Lovise Strand

Vi har veldig dyktige, faglige ledere ombord, som er i stand til å gi den opplæringen vi føler lærlingene fortjener og har behov for, sier Bauer entusiastisk.

Dette mener han er svært viktig. For når ungdommene kanskje reiser hjemmefra alene for første gang og skal være på havet og jobbe fem uker i strekk,  trengs det gode motivatorer. Vaktene er som regel 12 timer og 12 timer fri, men dette kan variere. 

Stor overgang fra skole til jobb

Det kan for noen være en stor overgang fra skole til jobb, og mye å sette seg inn i.

Men ifølge Bauer går dette som regel veldig fint. De jobber turnus der de er fem uker på jobb, etterfulgt av fem uker fri.  Han ser klare fordeler med å ha lærlinger i bedriften.

Vi synes det er kjekt å rekruttere lærlinger fra de områdene rederiene opprinnelig kommer fra. Det er disse som er i hovedfokus når rederiet tar inn nye lærlinger, sier han.

Mandag hadde Frantz Davidsen fra Holmstad første arbeidsdag som lærling ombord, her sammen med faglig leder Tor Nordstrand.

OKNN har lærlinger fordelt rundt om i hele Nordre Nordland, som er et ganske stort område.

Vi er svært fornøyde med samarbeidet vi har med OKNN. De ansatte er flinke til å velge ut lærlinger som passer for dette yrket, sier Bauer.

I tillegg synes han OKNN er svært flinke til å følge lærlingene sine opp, i samråd med rederiet.

Lerøy Havfisk samarbeider også med OK Barents i Finnmark og Marint kompetansesenter i Ålesund, sier Bauer.

Å være medlemsbedrift er en kjempebra måte å rekruttere nye, dyktige ansatte på. Det gir oss også mulighet til å tilpasse dem vårt system, sier han.

Fiskeri er populært

Bauer har definitivt den oppfatningen at fiskeryrket er «up and coming». Han merker at det er mange flere jenter enn før, som velger å satse på et maritimt yrke.

Ja, fiskeri er blitt en snakkis igjen. Nå er det veldig gode betingelser i næringen og gunstige turnuser, dette tiltrekker seg de unge, sier han.

– Viktig å reise rundt og møte de ansatte, sier Markus Bauer fra Lerøy Havfisk AS

Rederiet mottar årlig svært mange jobbsøknader. Den enkleste måten inn til en jobb i rederiet, er å begynne som lærling.

Vi prøver å holde våre flinke lærlinger i aktivitet også etter læretida, enten som vikarer eller når det er ledige jobber, sier Bauer.

Vil du vite mer om rederiet og trålerne?

http://www.havfisk.no/

Truls Heggelund arbeider på ombord i tråleren, her sammen med Markus Bauer.