Naturbruk

Fra naturen får vi den næringen, de materialene og ressursene vi trenger i hverdag og samfunnsliv. Naturbruksfaget gir deg kunnskap og ferdigheter i naturbasert produksjon, aktivitet og bærekraftig forvaltning. Har du lyst til å jobbe i en fremtidsrettet og spennende næring og bidra til å ta vare på naturen og ressursene våre?

Våre fag som tilbys:

Akvakulturfaget

Fiske- og fangstfaget

Landbruk