Akvakulturfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

Akvakulturfaget gir deg kompetanse i stell av vannlevende organismer i ulike livsstadier, årssykluser og miljøer. Du lærer også å bruke og vedlikeholde anlegg og teknisk utstyr innen biologisk produksjon. Faget bidrar til å utvikle forståelse og kunnskap om sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser, menneskelig aktivitet og teknologi. Ettersom utviklingen i nasjonale og internasjonale markeder påvirker den enkelte bedrift innen akvakulturnæringen er endringskompetanse en sentral del av faget og yrkesutøvelsen. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i akvakultur.

Hva lærer du?

Du lærer å utvikle og drifte et akvakulturanlegg og får forståelse for sammenhenger mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet.

Spørsmål?

Ta kontakt med Fredrik Enoksen Strand.