Fiske og fangstfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet: 
To år på skole og to år i bedrift.

 

Om utdanningen

Fiske- og fangstfaget gir deg kompetanse som kan brukes innenfor en rekke driftsformer og arbeidsforhold, eksempelvis som mannskap eller selvstendig næringsdrivende fisker. Faget gir deg kompetanse innen håndtering av fartøy, redskap og fangst og ikke minst kunnskap om det marine miljøet, ressursgrunnlaget og kvalitetskravene til produkter. Opplæringen gir deg kunnskap om moderne og framtidsrettede driftsformer, bruk av teknologi og bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene. En viktig del av kompetansen du tilegner deg er kunnskap om kravene til sikkerhet, samarbeidsevne og organisering. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fisker.

Hva lærer du?

Du får kompetanse innen håndtering av fartøy, redskap og fangst.

Spørsmål?

Ta kontakt med Bjørn Willy Hansen, Veronica Pettersen eller Lill-Tove Halden.