Landbruk

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
Tre år på skole.

Om utdanningen

Kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling og forvaltning av naturressurser er sentrale fokus i både landbruksfag og landbruksnæring. Landbruksfaget gir deg kunnskap og ferdigheter innen natur- og ressursforvaltning og forståelse for sammenhengene mellom ulike typer landbruksproduksjon, ressursgrunnlag, ressursforvaltning og økonomisk utbytte. Faget bidrar til å utvikle dine ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og ledelse av arbeidsoppgaver innen landbruket, i tillegg til å utvikle dine samarbeidsevner og gi deg kunnskap om dyrevelferd. Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er agronom.

Hva lærer du?

Du lærer om konvensjonelt landbruk, økologisk drift og får kunnskap om sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.

Spørsmål?

Ta kontakt med Fredrik Enoksen Strand.