Om OKNN

Opplæringskontoret for Nordre Nordland (OKNN) er et servicekontor for bedrifter som har lærling. OKNN ble etablert i 1995, og er en forening med over 100 medlemsbedrifter. Vi er det største kontoret i Vesterålen med hovedkontor på Sortland og avdelingskontor i Svolvær. Kontorene betjenes av fire ansatte.
På vegne av OKNNs medlemsbedrifter i Nordre Nordland, er kontorets formål å tilrettelegge opplæringen i godkjente lærefag i henhold til Opplæringsloven. Kontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftens arbeid med lærlingene. OKNN vil påse at det er god faglig kvalitet over opplæringen.
Driftsgrunnlaget for kontoret er lærlingetilskuddet fra Nordland fylke. Generalforsamlingen for OKNN bestemmer hvordan midlene skal disponeres.

Kvalitetspolitikk

Opplæringskontoret for Nordre Nordland skal fremstå som et åpent selskap, og det skal foregå en utveksling av kompetanse,ideer og erfaringer i organisasjonen. Vi skal sammen arbeide aktivt for å imøtekomme lærlingene og våre medlemsbedrifters krav, behov, forventninger og ønsker.

Opplæringskontoret for Nordre Nordland forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem.

Vi skal være et foretrukket opplæringskontor og en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god etikk.

Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte og for våre samarbeidspartnere. Våre ansatte skal være ambassadører for OKNN sine verdier og prinsipper.

Astrid Klo, Heidi Holmøy, Knut Reidar Haaheim, Ann Ellingsen, Line Suhr Johansen

Styret

Styret består av 5 medlemmer, og velges av Generalforsamlingen ved årsmøtet hvert år. Hvert styremedlem velges for 2 år av gangen.

  • Astrid Klo, medlem av styret (Gunnar klo AS)
  • Heidi Holmøy, Nestleder (Prestfjord AS)
  • Knut Reidar Haaheim, Leder (Biomar AS)
  • Ann Ellingsen, medlem (Cermaq AS)
  • Line Suhr Johansen, 1. vara (Nettrakett AS)

Sertifisering

Sjøfartsdirektoratet krever nå at alle opplæringskontor som driver opplæring av bl.a motormenn og matroser skal være sertifisert etter standard i henhold til STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).
Bureau Veritas har sertifisert kvalitetssystemet og OKNN er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som marin utdanningsinstitusjon.

Serifikat-Veritas-2018-2023

Send oss en melding:

Vi kontakter deg på telefon. Du trenger ikke bekymre deg for at vi skal selge din kontaktinformasjon eller ringe deg i utide.

Vi trenger din e-post for å sende deg møteinnkalling etter en innledende samtale.

Se vår personvernerklæring her

Her finner du oss:

Svolvær kontoret: