Om OKNN

Opplæringskontoret for Nordre Nordland (OKNN) er et servicekontor for bedrifter som har lærling. OKNN ble etablert i 1995 og er en forening med over 100 medlemsbedrifter.

Vi er tre ansatte, med hovedkontor på Sortland og et avdelingskontor i Svolvær.

På vegne av våre medlemsbedrifter er vårt formål å tilrettelegge opplæringen i godkjente lærefag i henhold til Opplæringsloven.

OKNN`s ansatte sørger for koordinering og effektivisering av medlemsbedriftens arbeid med læringene, samt påser at det er god faglig kvalitet over opplæringen.

Vårt driftsgrunnlag er lærlingtilskuddet fra Nordland Fylke og det er generalforsamlingen for OKNN som bestemmer hvordan midlene skal disponeres.

Kvalitetspolitikk

OKNN skal til enhver tid ha en gjeldende kvalitetspolitikk. Denne skal gjenspeile daglig leder og styreleders syn, og være virkemidler for å oppnå gjeldende strategiplan.

  • Utarbeide kvalitetspolitikk.
  • Kvalitetssikres i styret.
  • Implanteres i det daglige arbeidet av alle ansatte.

«Opplæringskontoret for Nordre Nordland skal være tydelig i sin profil, omgang og markedsføring med omverden, slik at kontorets nåværende politikk gjenspeiles. OKNN skal være rettet inn mot maritime fag, og de ansattes kompetanse skal vise denne retningen.

Medlemsbedrifter og lærlinger skal ha den oppmerksomhet som forventes av et opplæringskontor, gjennom å være en ressurs for alle våre samarbeidspartnere.

OKNN og deres ansatte skal ha stor grad av åpenhet, hvor utveksling av kompetanse, ideer og erfaringer får komme til uttrykk og være til hjelp til andre.

Opplæringskontoret for Nordre Nordland skal til enhver tid etterleve gjeldende lover og myndighetskrav, relevante standarder samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem.

Styret

Astrid Klo, Heidi Holmøy, Knut Reidar Haaheim, Ann Ellingsen, Line Suhr Johansen

Styret består av 5 medlemmer, og velges av Generalforsamlingen ved årsmøtet hvert år. Hvert styremedlem velges for 2 år av gangen.

  • Astrid Klo, medlem av styret (Gunnar klo AS)
  • Heidi Holmøy, Nestleder (Prestfjord AS)
  • Knut Reidar Haaheim, Leder (Biomar AS)
  • Ann Ellingsen, medlem (Cermaq AS)
  • Line Suhr Johansen, 1. vara (Nettrakett AS)
Tor Hugo Ekran Opplæringskontoret for Nordre Nordland

Tor Hugo Ekran

Daglig leder

Tlf: 909 22 433

E-post: [email protected]

Marielle Tryggheim Opplæringskontoret for Nordre Nordland

Marielle Tryggheim

Opplæringskonsulent

Tlf: 979 56 781

E-post: [email protected]

Bjørn Willy Hansen Opplæringskontoret for Nordre Nordland

Bjørn Willy Hansen

Opplæringskonsulent

Tlf: 969 01 959

E-post: [email protected]

Veronica Pettersen Opplæringskontoret for Nordre Nordland

Veronica Pettersen

Opplæringskonsulent

Tlf: 482 76 252

E-post: [email protected]

Sertifisering

Sjøfartsdirektoratet krever nå at alle opplæringskontor som driver opplæring av bl.a motormenn og matroser skal være sertifisert etter standard i henhold til STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).
Bureau Veritas har sertifisert kvalitetssystemet og OKNN er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som marin utdanningsinstitusjon.

Serifikat-Veritas-2018-2023

Her finner du oss i Svolvær

Her finner du oss på Sortland

Send oss en melding:

Vi kontakter deg på telefon. Du trenger ikke bekymre deg for at vi skal selge din kontaktinformasjon eller ringe deg i utide.

Vi trenger din e-post for å sende deg møteinnkalling etter en innledende samtale.

Se vår personvernerklæring her