Om oss i

OKNN

Hva gjør vi?

Opplæringskontoret for Nordre Nordland (OKNN) er et servicekontor for lærebedrifter og deres lærlinger og bistår med å tilrettelegge opplæringen i bedriftene. OKNN ble etablert i 1991 og har i dag over 263 aktive lærebedrifter. OKNN består av seks ansatte som har arbeidssted ved våre avdelinger på Sortland og i Svolvær. Lærlingtilskuddet fra Nordland Fylke er OKNNs driftsgrunnlag og generalforsamlingen for OKNN avgjør disponeringen av midlene.

Hvem gjør vi det for?

OKNN bistår lærling og lærebedrift med å etablere et godt samarbeid, sikrer kvaliteten i opplæringa og veileder bedrifter i koordinering og effektivisering av læretida. Lærlinger er en verdifull ressurs og framtidas arbeidskraft. Bedrifter som inviterer lærlinger inn signaliserer en viktig og fremtidsrettet holdning overfor egen bransje og fag. OKNN brenner for de gode møtene mellom lærling og bedrift.

Hvem er vi?

Tor Hugo Ekran

Tor Hugo Ekran

Daglig leder

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Teknologi- og industrifag

Les mer om Tor Hugo

909 22 433

tor@oknn.no

Frank Johnsen

Frank Johnsen

Nestleder

 • Fiske- og fangstfaget
 • Akvakulturfaget
 • Sjømatproduksjonsfaget
 • Elektrofag

Les mer om Frank

907 50 660

frank@oknn.no

Marie Rothli Holdø

Marie Rothli Holdø

Opplæringskonsulent

 • Helsefagarbeiderfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Renholdsfaget

Les mer om Marie

415 25 993

marie@oknn.no

Bjørn Willy Hansen

Bjørn Willy Hansen

Opplæringskonsulent

 • Fiske- og fangstfaget
 • Matrosfaget
 • Skipsmotormekanikerfaget

Les mer om Bjørn Willy

969 01 959

bjorn@oknn.no

Veronica Pettersen

Veronica Pettersen

Opplæringskonsulent

 • Fiske- og fangstfaget
 • Skipsmotormekanikerfaget
 • Salg, service og reiseliv
 • Matrosfaget

Les mer om Veronica

482 76 252

veronica@oknn.no

Lill-Tove Halden

Lill-Tove Halden

Opplæringskonsulent

 • Bygg og Anleggsteknikk
 • Teknologi- og industrifag
 • Salg, service og reiseliv
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Matrosfaget

Les mer om Lill-Tove

904 78 520

lill.tove@oknn.no

Fredrik Enoksen Strand

Fredrik Enoksen Strand

Opplæringskonsulent

 • Akvakultur- og havbruksteknikerfaget
 • Sjømatproduksjon og industriell matproduksjon
 • Kjemiprosess- og industrimekanikerfaget

Les mer om Fredrik

941 16 257

fredrik@oknn.no

Avdeling Sortland

Adresse: Rådhusgata 20, 8400 Sortland

Telefon: 909 22 433

E-post: post@oknn.no

Avdeling Sortland

Adresse:
Rådhusgata 20
8400 Sortland

Telefon: 909 22 433

E-post: post@oknn.no

Opplæringskontoret for Nordre Nordland, avd. Sortland

Avdeling Svolvær

Adresse: Håkon Kyllingmarksgate 26, 8300 Svolvær (3 etg)

Telefon: 907 50 660

E-post: frank@oknn.no

Avdeling Svolvær

Adresse:
Håkon Kyllingmarksgate 26 (3 etg)
8300 Svolvær

Telefon: 907 50 660

E-post: frank@oknn.no

Opplæringskontoret for Nordre Nordland

Følg oss

Ansatte

Avdelinger

Lærlinger

Lærebedrifter

Ansatte

Avdelinger

Lærlinger

Lærebedrifter

Miljøpolicy OKNN

I OKNN vektlegger vi arbeidet med å forbedre status på områder som omhandler vårt klima og miljø. Dette, sammen med et godt arbeidsmiljø, er ønskelig for at ansatte i OKNN skal føle en tilhørighet til den utvikling som foregår hos våre medlemsbedrifter og til de krav som våre lærlinger blir opplært til gjennom skole, arbeidsliv og læreplaner.

For å ha godt grunnlag for beslutninger, skal OKNN registrere på parameter som vil være vesentlig på områder hvor vårt miljøavtrykk er høyest, og hvor vi har høyest mulighet for forbedringer.

OKNN skal ha gode rutiner for avfallsbehandling, energiforbruk og innkjøp av varer. I tillegg skal ansatte i OKNN ha høy bevissthet om forbruk av kjøring og reiser med andre transportmidler.

Målet for OKNN er at ansatte er bevist sine muligheter for å påvirke vårt klima- og miljøregnskap på en positiv måte, at OKNN har rutiner som minimaliserer unødig forbruk og at vi er til eksempler for bedrifter vi samarbeider med og de personer vi bedriver opplæring av.

Kvalitetspolitikk

Den marine næringen er sentral i regionen Nordre Nordland. OKNN har derfor denne næringen i særlig fokus. OKNNs mål er å være en ressurs for sine samarbeidspartnere og lærlinger, gjennom jevnlig dialog med næringer, bransjer og fagområder og gjennom å sikre intern faglig oppdatering og utvikling.

 • Opplæringskontoret for Nordre Nordland skal være tydelig i sin profil, omgang og markedsføring med omverden og gjenspeile kontorets nåværende politikk.
 • OKNN skal være rettet inn mot marine fag, og de ansattes kompetanse, utvikling og videreutdannelse skal vise denne retningen.
 • Medlemsbedrifter og lærlinger skal ha den oppmerksomhet som det forventes av et opplæringskontor, gjennom å være en ressurs for alle våre samarbeidspartnere.
 •  OKNN skal aktivt bruke tilbakemeldinger og undersøkelser for å forbedre sine rutiner og arbeidsmetoder.
 • OKNN og de ansatte skal ha stor grad av åpenhet, hvor utveksling av kompetanse, ideer og erfaringer får komme til uttrykk og være til hjelp for andre.
 • Opplæringskontoret for Nordre Nordland skal til enhver tid etterleve gjeldende lover og myndighetskrav, gjeldende standarder, samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem.

Styret

Styret består av 8 medlemmer, og velges av Generalforsamlingen ved årsmøtet hvert år. Hvert styremedlem velges for 2 år av gangen.

Knut Reidar Haaheim

Knut Reidar Haaheim

Styreleder

Biomar AS

Heidi Holmøy

Heidi Holmøy

Styremedlem

Prestfjord AS

Astrid Klo

Astrid Klo

Styremedlem

Gunnar Klo AS

Line Suhr Johansen

Line Suhr Johansen

Styremedlem

Nettrakett AS

Merete Strand

Merete Strand

Styremedlem

Otter Bergersen & Sønner AS

Pål Christensen

Pål Christensen

Styremedlem

Vågan kommune

Brynjar Krogstad

Brynjar Krogstad

Styremedlem

Lofoten Sveiseindustri AS

Jorunn Kjelle

Jorunn Kjelle

Styremedlem

Vågan Kommune