Bedriftsnavn: Ottar Bergersen & Sønner AS

Adresse: Bøveien 1065, 8475 Straumsjøen

Nettside: www.obsas.no 

Facebook-side: www.facebook.no/obsas 

E-post: post@obas.no 

Kontaktperson: Personal og administrasjonssjef Merete Strand

Bedriftsnavn: 
Ottar Bergersen & Sønner AS

Adresse:
Bøveien 1065, 8475 Straumsjøen

Nettside: 
www.obsas.no

Facebook-side: 
www.facebook.no/obsas

E-post: 
post@obas.no

Kontaktperson: 
Personal og administrasjonssjef Merete Strand

Bedriften tar inn lærlinger i:

Anleggsmaskinførerfaget

Fjell- og bergverksfaget

Vei og anleggsfaget

Yrkessjåførfaget