Personvern

Bruk av cookies

OKNN benytter seg av informasjonskapsler (cookies) i henhold til norsk lovgivning. Det gjøres for at vi skal kunne tilpasse innhold og gjøre det enklere for deg å finne frem til relevant informasjon.

Oppbevaring av personlige opplysninger

Dersom besøkende til OKNN legger igjen kontaktopplysninger vil OKNN behandle disse som fortrolig informasjon og ikke formidle disse til tredjepart.

Besøkende kan be om at personlige opplysninger som er feil, ufullstendige eller ikke behandlet i samsvar med gjeldende lov, rettes opp, blokkeres eller slettes ved å kontakte OKNN. Vi samler inn og bruker de personlige opplysningene du har gitt oss for å kunne levere en bedre tjeneste til deg gjennom kundeservice, kvalitetssikring, analyse, utvikling, informasjon eller markedsføring.

Overføring av personopplysninger

Personlige opplysninger vil ikke bli overført til tredjepart. Unntak: Ved mistanke om lovbrudd vil informasjon – på begjæring av offentlige myndigheter – kunne utleveres. Det samme gjelder hvis det er nødvendig for å forhindre svindel eller for å avklare eventuelle tvister.