Butikkslakterfaget

Butikkslakter-faget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

Slakterfaget er et håndverksfag som gir deg kompetanse i slakteteknikker og praktiske ferdigheter som driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding. Faget gir deg både opplæring i tradisjonelle slaktemetoder og ny teknologi i slakterfaget. Opplæringen skal fremme godt håndlag og kompetanse på dyrevelferd, slakteteknikk og hygiene, etikk og respekt for dyr som grunnlag for behandling av slaktedyr og avliving. Et bevisst og profesjonelt forhold til service, samarbeid, kommunikasjon og likestilling er også viktige fokus i opplæringen. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er slakter.

Hva lærer du?

Du får kompetanse innen driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding.

Spørsmål?

Ta kontakt med Veronica Pettersen.