Sjømatproduksjons-faget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

I faget sjømatproduksjon får du kompetanse innen mottak, videreforedling og omsetning av sjømat og lærer hvordan du på best mulig måte kan utnytte både tradisjonelle og nye marine produkter. I tillegg til kompetanse på råstoff, produksjon, hygiene, kvalitet, utstyr og teknologi, er nytenkning, produktutvikling og markedskunnskap sentrale deler av kompetansen og ferdighetene du tilegner deg i opplæringen. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider sjømatproduksjon.

Hva lærer du?

Du tilegner deg kompetanse innen mottak, videreforedling og omsetning av sjømat.

Spørsmål?

Ta kontakt med Veronica Pettersen.