Reiselivsfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

En reiselivsmedarbeider veileder og yter service til kunder og gjester, samt planlegger og gjennomfører aktiviteter og opplevelser i mange ulike virksomheter innenfor reiselivsbransjen. Reiselivsfaget skal legge grunnlaget for å kunne utvikle og drifte helhetlige reiselivsprodukter som møter behovene til ulike kundegrupper i markedet. I opplæringen lærer du om salg og service, transport og transportformidling, kundebehandling og markedsføring. Faget skal også fremme sosiale kompetanse og gi kunnskap om helse, miljø og sikkerhet. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er reiselivsmedarbeider.

Hva lærer du?

Du lærer om salg og service, transport og transportformidling, kundebehandling, markedsføring og utvikling av reiselivsprodukt.

Spørsmål?

Ta kontakt med Marie Rothli Holdø