Salgsfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

Forbruket vårt er i stadig endring. Samfunnet og markedet trenger derfor kompetanse om produkter og markedsføring. I salgsfaget tilegner du deg kompetanse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter. Faget gir deg kompetanse som kan bidra til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av bedrifter og virksomheter. I opplæringen får du gjøre praktiske salgsaktiviteter og utvikle kompetanse i å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er salgsmedarbeider.

Hva lærer du?

Du lærer om kundebehandling, salg og markedsføring av produkter, og blir i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter.

Spørsmål?

Ta kontakt med Veronica Pettersen eller Lill-Tove Halden.