Bedriftsnavn: Sortland Arbeidssenter AS

Adresse: Steiroveien 16, 8403 Sortland

Nettside: http://www.sortland-arbeidssenter.no 

E-post: post@sortland-arbeidssenter.no 

Kontaktperson: Julia Holm

Bedriftsnavn: 
Sortland Arbeidssenter AS

Adresse: 
Steiroveien 16, 8403 Sortland

Nettside: 
http://www.sortland-arbeidssenter.no

E-post: 
post@sortland-arbeidssenter.no

Kontaktperson: 
Julia Holm

Bedriften tar inn lærlinger i:

Logistikkfaget

Merknad: Bedriften ønsker seg lærekandidater, og i tillegg til logistikkfaget kan de ta i mot kandidater i salgsfaget