Spennende og variert hverdag som industrimekaniker

av | 22. april 2021 | Livet som lærling

Kit Chung Yeung er 19 år gammel og kommer fra Svolvær. I samme by er han nå godt i gang med et 2-årig løp som lærling hos Lofoten Sveiseindustri AS, hvor han jobber som industrimekaniker. 

“Jeg startet lærlingetiden min i slutten av august 2019,” forteller Kit. “Å være lærling er gøy. Jeg jobber sammen med hyggelige kollegaer og lærer masse nytt hver dag.”

Lofoten Sveiseindustri AS er en bedrift i Svolvær med rett over 30 ansatte. Flere av dem bidrar for å lære Kit opp i industrifaget. “Jeg lærer litt hos alle de ansatte. Alle har en egen måte de liker å gjøre ting på,” forteller lærlingen. Det som er så fint med å lære nye ting hos så mange ulike mennesker, er at man får et innblikk i ulike tilnærminger og kan dermed finne sin egen måte å gjøre ting på.

I bedriften utfører de både store og små prosjekter. “Akkurat nå holder vi på å demontere en hovedmotor på en båt,” sier Kit, som utdyper om sine arbeidsoppgaver: “Jeg gjør mye forskjellig. Demonterer flenser, dreier, borer, sliper og kutter.” Arbeidshverdagen er med andre ord både variabel og spennende. 

Kit vurderer å søke seg videre på ingeniørstudiet når han er ferdig med lærlingetiden sin. “Jeg har lært veldig mye som lærling hos Lofoten Sveiseindustri AS som jeg kan ta med meg når jeg skal begynne å studere,” forteller han. Opplæringskonsulent Lill-Tove Halden hos OKNN skryter av Kit: “Han har hatt stor faglig utvikling som lærling.” Hun forteller videre at industrimekaniker er et stort og allsidig fag med en omfattende læreplan, de må også kunne sveise før de skal opp til fagprøve.

OKNN har vært til stor hjelp for Kit i lærlingetiden hans. “Jeg trives godt med OKNN, de har hjulpet meg masse og gitt meg mange gode tips.” En av oppgavene som lærling, i tillegg til selve jobben som industrimekaniker, er å skrive en rapport for å få en oversikt over hva arbeidsdagene hans går ut på. Dette gjøres jevnlig gjennom hele lærlingsforløpet. Formannen til Kit tar en titt på disse, før de ender opp hos OKNN og deres nettbaserte verktøy OLKWEB.

Kit er glad for at han får jobbe som lærling hos Lofoten Sveiseindustri AS, og trives godt med det praktiske arbeide som hører med som lærling i industrimekanikerfaget: “Jeg vil anbefale det til alle, særlig de som liker å demontere,” avslutter han.