Bedriftsnavn: Svolvær Maskinstasjon AS

Adresse: Solheimveien 17, 8300 Svolvær

Nettside: https://www.svolvar-maskin.no/

Facebook-side: https://www.facebook.com/Svolv%C3%A6r-Maskinstasjon-409833576044732/

E-post: beate@svolvær-maskin.no

Kontaktperson: Søknad eller spørsmål rettes til Beate Sætran:
beate@svolvar-maskin.no – eller telefon: 46 20 55 05

Bedriftsnavn:
Svolvær Maskinstasjon AS

Adresse:
Solheimveien 17, 8300 Svolvær

Nettside:
https://www.svolvar-maskin.no/

Facebook-side:
https://www.facebook.com/Svolv%C3%A6r-Maskinstasjon-409833576044732/

E-post:
beate@svolvær-maskin.no

Kontaktperson:
Søknad eller spørsmål rettes til Beate Sætran:
beate@svolvar-maskin.no – eller telefon: 46 20 55 05

Bedriften tar inn lærlinger i:

Anleggsmaskinførerfaget