Teknologi- og industrifag

I samfunnet vårt er det mange produkter, prosesser og tjenester som er resultater av teknologi og industri. I faget Teknologi- og industrifag utvikler du kompetanse og ferdigheter innenfor produksjon som gir deg mulighet til å jobbe og samarbeide med ulike fagområder og bransjer. Fagarbeidere innen teknologi og industri er svært etterspurte. Er du interessert i teknologi og ønsker en praktisk utdanning og et spennende framtidig arbeidsliv?

Våre fag som tilbys:

Anleggsmaskinførerfaget

Anleggsmaskinmekanikerfaget

Bilfaget, lette kjøretøy

Industrimekanikerfaget

Kjemiprosessfaget

Logistikkfaget

Matrosfaget

Motormannfaget

Sveisefaget

Yrkessjåførfaget