Anleggsmaskin-førerfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
 To år på skole og to år i bedrift

 

Om utdanningen

En anleggsmaskinfører bidrar til samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastruktur. Ved hjelp av ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr lærer du å utføre varierte arbeidsoppdrag. Gjennom faget utvikler du evnen til å samarbeide, kommunisere og lærer hvordan du ivaretar helse, miljø og sikkerhet. Faget gjør deg i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov og samfunnets prioriteringer, samt gir deg en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er anleggsmaskinfører.

Hva lærer du?

Du lærer å ta i bruk og vedlikeholde anleggsmaskiner og tilleggsutstyr på en forsvarlig måte. Planlegging og gjennomføring hører også med.

Spørsmål?

Ta kontakt med Tor Hugo Ekran eller Lill-Tove Halden.