Bilfaget, lette kjøretøy

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
 To år på skole og to år i bedrift.

 

Om utdanningen

Bilfaget, lette kjøretøy gir deg kompetanse innen feilsøking, reparasjon og service på personbiler og nyttekjøretøy. Kompetansen din bidrar til samfunnets behov for trygg og forsvarlig transport av mennesker og gods. Sikkerhet, komfort og miljø er også en sentral del av faget. I opplæringen gjør du praktiske arbeidsoppgaver innenfor mekaniske, elektriske og elektroniske områder. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bilmekaniker, lette kjøretøy.

Hva lærer du?

Du lærer om feilsøking, reparasjon og service på personbiler.

Spørsmål?

Ta kontakt med Tor Hugo Ekran.