Kjemiprosessfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

I kjemiprosessfaget utvikler du kompetanse innen styring og overvåking av produksjon i prosessindustrien samt rensing av drikkevann, avløpsvann og prosessvann. I faget lærer du hvordan man utvinner, ivaretar og videreforedler naturressurser og utvikler forståelse for sammenhengen mellom produksjon, miljø, økonomi og kvalitet. Å lære seg å arbeide etter prosedyrer, standarder og krav til helse, miljø og sikkerhet står sentralt i opplæringen. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

Hva lærer du?

Du lærer å styre og overvåke produksjon i prosessindustrien samt rense drikkevann, avløpsvann og prosessvann.

Spørsmål?

Ta kontakt med Tor Hugo Ekran eller Fredrik Enoksen Strand.