Logistikkfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

Logistikkfaget gir kompetanse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. I faget får du kompetanse innen miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og effektiv drift. Faget skal også utvikle dine evner til samarbeid og samhandling med kunder, leverandører og kollegaer og gir kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i transportbransjen. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er logistikkoperatør.

Hva lærer du?

Du får kompetanse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse.

Spørsmål?

Ta kontakt med Tor Hugo Ekran.