Matrosfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

Matrosfaget gir deg kompetanse innen operativ drift, laste- og lossearbeid og vedlikehold på skip og flytende installasjoner. Et sentralt fokus i faget er kunnskap om de internasjonale kravene til helse, miljø og sikkerhet for å opprettholde sikker drift. Faget bidrar til endringskompetanse slik at du er i stand til å møte den kontinuerlige utviklingen i et internasjonalt miljø. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er matros.

Hva lærer du?

Du får kompetanse innen operativ drift, laste- og lossearbeid og vedlikehold på skip og flytende installasjoner.

Spørsmål?

Ta kontakt med Bjørn Willy Hansen.