Skipsmotormekanikerfaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

Skipsmotormekanikerfaget gir deg kompetanse innen teknisk drift, vedlikehold og vakthold på skip og flytende installasjoner. Et sentralt fokus i faget er kunnskap om de internasjonale kravene til helse, miljø og sikkerhet for å opprettholde sikker drift. Faget bidrar til endringskompetanse slik at du er i stand til å møte den kontinuerlige utviklingen i et internasjonalt miljø. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er motormann.

Hva lærer du?

Du får kompetanse innen teknisk drift, vedlikehold og vakthold på skip og flytende installasjoner.

Spørsmål?

Ta kontakt med Bjørn Willy Hansen eller Veronica Pettersen.