Sveisefaget

Bakgrunn:
Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

Varighet:
To år på skole og to år i bedrift.

Om utdanningen

I sveisefaget lærer du hvordan du sammenføyer metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder på både store og små konstruksjoner, rør, deler og detaljer. Denne kompetansen kan brukes på mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget gir kunnskap og ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av sveisearbeid i tråd med gjeldende regelverk. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er sveiser.

Hva lærer du?

Du lærer om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder.

Spørsmål?

Ta kontakt med Tor Hugo Ekran eller Lill-Tove Halden.